Hoppa till innehållet

CDT visade framtidens smarta samhällslösningar i Storuman

Publicerad: 2 september 2021

Under rubriken ”Vården kan komma” samlades den 27:e augusti, 2021 utställare från såväl privat som offentlig sektor på Storumans Flygplats. Från Luleå tekniska universitet och CDT deltog tre projekt som visade på hur de bidrar till framtidens smarta samhällslösningar.

Bättre sjukvård genom ny teknik
Eventet Vården kan komma handlade om att lyfta fram hur sjukvården i glesbygd både kan bli bättre och effektivare genom att använda ny teknik och nya arbetssätt. Arrangemanget gav möjlighet att sprida information om arbetet som görs och demonstrera intressanta tillämpningar.

Storuman först ut i teknikutvecklingen
Ett av projekten som visades upp var 5G för vård och omsorg i Övre Norrland. Projektet står bakom den testmiljön inom 5G som nu finns på sjukstugan i Storuman. Målsättningen med arbetet är att skapa innovationsmiljöer där nya, innovativa 5G-baserade lösningar för vård och omsorg kan utvecklas och testas. I förlängningen hoppas projektet att de nya lösningarna ska stötta personal inom vård och omsorg genom förnyade arbetssätt och bidra till bättre vård för patienter och vårdtagare.

Annika Svensson, projektledare på Centrum för Distansöverbryggande Teknik (CDT) vid Luleå tekniska universitet, säger:
–Det är jätteroligt att Storuman nu är först ut i den nya teknikutvecklingen.  I 5G miljön kommer vi att testa nya innovativa produkter och tjänster med praktisk användning i samhället. För universitetet är det viktigt att framtidens smarta lösningar och ny teknik kommer till användning. 

Arbetar för mobiltäckning överallt
Ett annat CDT projekt som deltog var #fulltäckning som tittar på möjligheten att bygga bort luckor i täckningsnätet i glesbygd för att folk ska kunna leva, bo och arbeta i hela Sverige. Det handlar om att hitta landsbygdsspecifika lösningar på allt från teknik och produkter till affärsmodeller och infrastruktur för att alla ska ha tillgång till bredband. Både bofasta och besökare ska ha mobiltäckning, inte minst med avseende på tryggad hälso- och sjukvård. Inom ramen för projektet installeras nya högmastlösningar, solcellsdrivna autonoma basstationer på avlägsna platser, så kallade rural hotspots, på platser av kommersiell och samhällelig betydelse.

– Våra lösningar bygger tekniskt sett på paraplyceller som täcker stora ytor och realiseras som högmastlösningar med hög uteffekt, och digitala hotspots där vi förstärker täckningen mer lokalt, ibland med autonoma basstationer utan fast elförsörjning, säger Jaap van de Beek, professor inom signalbehandling på Luleå tekniska universitet.

Systemförändring av paketdistribution på landsbygden
Ytterligare ett projekt som informerade om sin verksamhet var Predictive Movement. Projektet arbetar för att skapa en systemförändring rörande paketdistribution på landsbygden. Det handlar om att utveckla en digital plattform som är en samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell Intelligens (AI). Genom öppna API:er har de kopplat samman befintliga applikationer från olika logistikföretag, med öppna offentliga data från olika myndigheter och data från paketoperatörerna. Några av de som deltar i arbetet är Region Norrbotten och kommunerna i ibland annat Arjeplog och Pajala.

Ökad service i glesbygden
En viktig drivkraft för projektet är att minska trafikens klimatavtryck och att vara en del av klimatomställningen. Det sker alltför många transporter med halvtomma lastbilar i Sverige, något andra aktörer har försökt att lösa tidigare men då med teknik som är byggd för storstäder eller för enskilda transportörer. Predictive Movement bygger nu en helt ny lösning med specialanpassad teknik med hjälp av AI och blockkedjor. 
 Besparingarna för klimatet blir enorma om projektet lyckas och det innebär också ökad service i glesbygderna, säger Johanna Lundberg, projektledare på CDT vid Luleå tekniska universitet.