Hoppa till innehållet
jämstdag

Jämställdhetskultur som konkurrensfördel

Publicerad: 24 augusti 2022

Under denna halvdag inspirerades vi av en av våra bästa hockeyspelare genom tiderna, årets innovatör och en av Sveriges mest jämställda arbetsplatser. Vi fick lyssna till hur det går att utmana könsrollerna i öl-branschen, innanförskap, effektivt självledarskap och omedvetet exkluderande uttryck. Vi tog också del av erfarenheter, tankar och arbetssätt kring hur företag som LKAB och Substorm arbetar med jämställdhet.

Den årliga Gender Contact Point-dagen innehåller verktyg, exempel och metoder för praktisk jämställdhetsintegrering som presenteras av företag, forskare och medverkande aktörer.

PROGRAM

08.30 Registrering och frukostmingel

09.00 Välkomna!
Moderatorerna Åsa Wikberg Nilsson, professor tillika ämnesföreträdare och Excellent lärare inom Design, Luleå tekniska universitet och Björn Backe, projektledare och avdelningschef, Luleå tekniska universitet.

09.05 Jämställdhetssamverkan mellan akademi och näringsliv 
Lena Abrahamsson, professor och ämnesföreträdare, och ansvarig för Gender Contact Point, Luleå tekniska universitet
Samverkansplattformen Gender Contact Point underlättar för företag, myndigheter och andra organisationer att ta del av och få nytta av universitetets forskningsresultat och kunskap samt delta i projekt inom genus, jämställdhet, mångfald och innovation.

09.15 En färdplan för attraktivt, säkert och inkluderade gruvarbete
Kristina Johansson, universitetslektor inom Arbetsvetenskap och arbetar inom projektet Attract, Luleå tekniska universitet och Malin Brännvall, Hållbarhetsstrateg, LKAB
Genom att sätta människor i centrum av såväl teknik som organisationer, arbetar projektet för att underlätta rekrytering och ökad attraktionskraft inom gruvindustrin. Syftet är att skapa säkra, agila och effektiva organisationer och ekonomisk, miljömässig och social hållbar utveckling i lokalsamhällen kring gruvor.

09.35 Inkluderande kommunikation med hjälp av AI
Niklas Karvonen, Chief Technology Officer, Substorm
och Karin Sjöö Åkeblom, vd, Tromb
Går det att skapa inkluderande kommunikation med hjälp av AI? Formuleringar i rekryteringsannonser påverkar vilka som känner tillhörhet och intresse för ett jobb och rekryteringskampanjer innehåller ofta omedvetet exkluderande uttryck som kan leda till att vissa personer avstår från att söka den aktuella tjänsten. I projektet NoBias har normer och fördomar kring kommunikation i teknikrelaterade branscher och områden utforskats med stöd av design och AI/maskininlärning.

09.55 Luleå Energi - jämställdhet i topp
Katharina Frank, chef HR & Hållbarhet och Linn Wallo HR-strateg, Luleå Energi
När Nyckeltalsinstitutet presenterade sin kartläggning över Sveriges mest attraktiva, jämställda och hälsosamma arbetsgivare 2021 är Luleå Energi Sveriges tredje mest jämställda arbetsplats i jämställdhetsindex Jämix. Kartläggningen bygger på insamlade data av över 650.000 medarbetares faktiska arbetsvillkor i en mängd olika branscher.  Luleå Energi berättar mer om sitt förebyggande arbete kring inkludering utifrån begreppet "innanförskap" där företaget arbetar aktivt för att involvera medarbetarna i utvecklingen av kulturen på arbetsplatsen.

10.15 Förmiddagsfika

10.40 Bryta isen - självledarskap och jämställdhet
Maria Rooth, f.d. ishockeyspelare
Maria Rooth är en av våra bästa hockeyspelare genom alla tider. Högt uppsatta mål, enormt mycket träning och en vilja att bli bäst resulterade i en fin karriär då hon efter 265 landskamper la skridskorna på hyllan. Som f.d. elitidrottare vet hon vad som krävs för att nå framgång: ett effektivt självledarskap som till stor del handlar om förmågan att styra sina tankar och beteenden mot uppsatta mål. Maria Rooth har även fått kämpa för att ta sig fram i en mansdominerad och machopräglad idrott där kvinnor inte har en självklar plats. I denna föreläsning ger Maria konkreta verktyg till hur man kan utveckla sin förmåga att leda sig själv och då karriären har varit kantad av många strukturella hinder som ensam tjej i en mansdominerad idrott, så präglas också föreläsningen av tankar kring jämställdhet och inkludering.

11.25 "Don´t be an asshole brewery" - hur vi utmanar könsrollerna i öl-branschen
Sofie Zätterqvist, frilansande grafisk designer och Mattias Bergström, vd, Bottenvikens bryggeri
Sofie Zätterqvist fick utmärkelsen Årets innovatör 2022 av Luleå tekniska universitet för hennes examensarbete som väcker frågor kring genus och jämställdhet med hjälp av alkoholfri öl. Det som började som ett examensarbete inom kandidatprogrammet grafisk design utvecklades till ett koncept om ett mikrobryggeri med namnet Don’t be an asshole brewery. Med hjälp av alkoholfri öl och smart grafisk design arbetar Sofie Zätterqvist med jämställdhetsfrågor.
För Mattias Bergström, delägare på Bottenvikens Bryggeri är det en självklarhet att arbeta med öl som en jämställd produkt. Att öl är en stereotypt manlig produkt vill de komma bort från. Vi får veta mer om hur bryggeriet är med och utmanar könsrollerna tillsammans med konceptet Don’t be an asshole brewery.

11.45 Panelsamtal - Jämställdhetskultur: erfarenheter, tankar och arbetssätt
Jonna Barsk, verksamhetsstrateg SSAB
Lena Abrahamsson, professor och ämnesföreträdare, och ansvarig för Gender Contact Point, Luleå tekniska universitet,
Linda Moestam, utvecklingsledare och särskilt sakkunnig inom jämställdhet, Länsstyrelsen Norrbotten
Sofie Johansson, ordförande i Luleå Näringslivs IT-branschråd och konsultchef Cygni
Stefan Lindbäck, VD Lindbäcks group


12.10 Sammanfattning av dagen

12.15 Vi bjuder på lunch


Arrangör
Konferensen samarrangeras av Gender Contact Point, Applied AI DIH North, 5G för vård och omsorg i Övre Norrland, Arctic 6G, Datacenter Innovation Region, Dataföreningen i Sverige, DigiBy, DIT4BEARs, Gender Smart Arena, NoBias, RISE, SMALL, SSiO, TRE-m, Wireless Innovation Arena, VISA 5G, Let's Create Music, RörLa, Digital stadsutveckling, 5G Edge Innovations for Mining, #Fulltäckning.

Eventet är delfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden.