Anna Ståhlbröst på eSociety

Medborgare kan acceptera att ljud används för övervakning om syftet är trygghet

Publicerad: 1 mars 2014

Resultaten från EAR-IT användarstudie presenterades av Anna Ståhlbröst, Informatik, vid eSociety konferensen i Madrid. Resultat från undersökningen med 1000 personer i fem länder visar bl a att människor är oroade över att ljud används för övervakning men när ljudövervakning används för trygghet och säkerhet i utomhus-miljöer visar vår studie att 65,1 % är positiva till denna lösning.

EAR-IT är ett pågående projekt som fokuserar på ljud som möjlighet för smarta lösningar för inomhus och utomhus-miljöer. Förutom den tekniska utmaningen med intelligent ljud finns en annan om än mer viktig aspekt  - den personlig integriteten både utifrån lagar och regler men även mera subjektivt såsom människors upplevelse och uppfattning om att använda ljud för övervakning.

Projektet använder sig av principen "privacy by design" och i detta ingår en integrerad process där olika användagrupper medverkar under hela utveckingsarbetet från idé till test. Projektet går nu in i sin sista fas där teknologi testas utomhus i verkligheten i Santander i Spanien och inomhus i Geneve.

– Resultatat från våra användarstudier kan ge uppfattningen att medborgare är naiva när det gäller den personliga integriteten, Men det kan också ses som en signal till lagstiftare att säkerhet är viktig för människor och man är  villig att ge bort en del av sin personliga integritet för att känna sig trygg, säger Anna Ståhlbröst som är forskningsledare för projektets användarstudier.

Läs mer på projektetes hemsida: www.ear-it.eu