Generaldirektör vid Europa-kommissionen besöker LTU/CDT

Publicerad: 20 december 2011

Europeiska kommissionens generaldirektör för regionalpolitik, Dr Dirk Ahner, gratulerar Luleå tekniska universitet som ett av de bästa exemplen i Europa när det gäller forskning i nära samarbete med industrin. Dr Ahner var imponerad av innovationssystemet vid LTU, särskilt med avseende de olika forskningscentra. I ett besök som leds av landshövdingen Per-Ola Eriksson, och värd LTU prorektor Erik Höglund vid mötet presentationer med exempel på aktiviteter och resultat från tre forskningscentrum representeras av, Jan-Olov Johansson - CDT, Anders Johansson - ProcessIT och Uday Kumar - Järnvägstekniskt Research Center.

Dr Ahner påpekade att den europeiska strategin "Europa 2020" ger forskningen en viktig roll för ökad konkurrenskraft för Europeiska unionen. "Den modell ni tillämpar här i Luleå, där industri och forskning arbetar hand i hand, är av allmänt intresse för många europeiska regioner". Dr Ahner kommenterade också framtiden för de regionala strukturfonderna: "Det finns ett stort intresse att fortsätta arbeta med regionala medel, eftersom det leder till viktigt samarbete".