hans, hander, biometric, behaviosec, digital watchdog, lulea university of technology, darpa

Biometrik skapar digital vakthund

Publicerad: 10 oktober 2012

Alla datoranvändare har ett unikt rörelsemönster vid tangentbordet. Även du. Luleåbaserade säkerhetsföretaget Behaviometrics AB, vill skapa en digital vakthund som håller reda på att det är du som sitter vi datorn. Nu testar nu de sin lösning på en storskalig IT-miljö som LTU.

 

Den unika säkerhetslösningen är osynlig och men ligger i bakgrunden för att identifiera användarens unika flöde och takt på tangentbordet tillsammans med musen då du jobbar vid datorn.

Det sammansatta mönstret formar ett ”fingeravtryck” som systemet kan känna igen, vilket gör att ingen annan får tillgång till din dator om mönstret ändras.

Behaviosecs produkt som nu testats kan jämföras med en vakthund som känner igen om det är någon obehörig som kommit in genom dörren, även om den kommit in nycklarna till dörren.

Företaget Behaviometrics AB har tagit fram den första produkten i världen som kontrollerar användaridentiteten kontinuerligt medan man jobbar vid sin dator, även efter inloggning. Det hela handlar om så kallad Biometrik, programmet lär sig användarens beteende över tid och hänger med även om man förändrar sitt arbetssätt.

Syftet med testet är att i större skala testa och verifiera om det går att lära programmet användarens beteende då man genomför vardagliga arbetsuppgifter.

Just nu deltar ett närmare 100 testpiloter från valfri arbetsplats på LTU. Testperioden är tio veckor under perioden 1 oktober – 14 december.

Försöksperioden genomförs tillsammans med centrumutbildningen Centrum för distansöverbryggande teknik vid LTU. I företaget Behaviosec är även flertalet anställda före detta studenter från programmet Informationssäkerhet vid institutionen System- och rymdteknik.

All data som samlas in är krypterad och hanteras på ett sådant sätt att det inte går att återställa text i läsbart skick eller går att knyta till någon person.

Resultatet kommer sen att redovisas i forskningsrapporter inom projektet. Dessutom kommer forskare inom IT-säkerhet att skriva vetenskapliga artiklar baserade på studien. Inga av testpiloterna kommer däremot att pekas ut eller kunna identifieras i studierna.