CDT:s Michael Nilsson, sittandes längst till vänster, deltar i en paneldebatt under konferensen User-driven Open Innovation Ecosystems go really Local … across Borders.

Framgångsrika projekt avslutade

Publicerad: 20 juni 2012

Två CDT-projekt har nyss avlutats, Apollon och Fireball. Slutkonferens hölls för båda i Mechelen i maj.
– Vi har fört in Smarta städer på forskningsagendan i Europa, säger Michael Nilsson, projektledare Fireball.

Representanter för Apollon och Fireball medverkade vid konferensen User-driven Open Innovation Ecosystems go really Local … across Borders. Båda projekten var med som arrangörer och anordnade bland annat interaktiva workshops, höll föredrag om projektens innehåll och resultat och deltog i paneldebatter. Konferensen genomfördes i samverkan med EU-kommissionen, DG Information Society and Media, Apollon, Open Cities, Fireball, Enoll och Eurocities.

Goda resultat

Efter konferensen hölls slutmöten för såväl Apollon som Fireball. Michael Nilsson är nöjd med vad projektet åstadkommit under sina två år. Totalt har 17 partners medverkat; europeiska företag, universitet och städer.

– Det har handlat mycket om att hitta nätverk och därigenom nyttja varandras styrkor. Hur ser den gemensamma vägen framåt ut? frågar Michael Nilsson retoriskt.

– Arbetet har resulterat i kartläggning och kunskapsspridning. Om vi delar med oss av våra erfarenheter behöver vi inte uppfinna hjulet på nytt.

Fireballprojektet har bland annat syftat till att samordna så kallade Smarta städer över hela Europa. Tanken är att skapa samarbeten för användardriven öppen innovation och därmed öppna för nya möjligheter kring framtidens internet.

I Apollonprojektet har man sökt metoder och verktyg för mer fungerande och gränsöverskridande living labs.