Hjälp till billigare el

Publicerad: 26 november 2012

Hushållens elkonsumtion kan bli både billigare och grönare med hjälp av en teknisk plattform som gör att elkonsumenter enkelt kan följa den egna elkonsumtionen.

Elförbrukningen i Europa ökar och nu vill politikerna få ned förbrukningen, framförallt av dyr miljöfarlig el som produceras t ex vid oljekraftverk. Utvecklingen av den plattform som ska bidra till minskad energiförbrukning inom EU och även få konsumenterna att konsumera mer grön, hållbart producerad el, involverar forskare och företag i sju europeiska länder.

Marita Holst, Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT) vid LTU leder en del av projektet. En prototyp som ska fungera som beslutsstöd för fastighetsägare, privata elkonsumenter eller energibolag som vill erbjuda elkonsumenter som ändrar sina konsumtionsmönster attraktiva prisavtal, ska stå klar i april 2014.

LTUs roll i projektet är att testa plattformen i ett 50-tal hushåll i bostadsområdet Radiomasten i Luleå.

- LTU mäter hushållens elkonsumtion och vid vilka tider de konsumerar mest el. Datan körs in i plattformen där konsumenterna sedan kan modellera och testa vilka åtgärder som ger bäst besparingseffekt och även förutse sin framtida förbrukning, säger Marita Holst.

Vad händer t ex om man väljer att konsumera huvuddelen av sin el vid andra tidpunkter än frukost och middag där topparna i elkonsumtionen ligger och då elen är som dyrast. Förutom att fungera som beslutsstöd ska plattformen även kunna stödja småkonsumenter att bilda kundnätverk för att påverka elkraft- och energibolagen.

Projektet Cassandra finansieras av EUs sjunde ramprogram och har en totalbudget på 3,6 miljoner euro. På LTU arbetar även informatikforskaren Åsa Waara i projektet. Hon studerar hur energiinformation kan visualiseras för att motivera energisparande.

Text: Åsa Svedjeholm