SATIN artikel accepteras på eChallenges konferens

Publicerad: 15 augusti 2012

Artikeln "User Toolkits for Citizen-centric Mobile Service Innovation", skriven tillsammans av Birgitta Bergvall-Kåreborn och andra SATIN-deltagare har accepterats till eChallenges-konferensen 2012.

Den årliga eChallenges-konferensen, som i år hålls i Lissabon syftar till: "att främja kunskapsdelning och innovation inom IKT-området mellan kommersiella organisationer, myndigheter och forskarvärlden, utbyta erfarenheter om det aktuella läget för "eAdoption" på bransch, nationell och regional nivå och stimulera en snabb spridning av forskning och teknisk utveckling (FoU) inom industrin och i synnerhet små och medelstora företag.