EU-Japan Symposium on ICT Research and Innovation

CDT deltar som rapportör på 5th EU-Japan Symposium on ICT Research and Innovation

Publicerad: 16 oktober 2014

Den internationella dimensionen inom EUs ramprogram för forskning och innovation får en allt tyngre roll.

 Inom ramen för Horisont 2020 sker samarbeten och samordnade utlysningar med länder utanför EU. 16-17 oktober genomförs 5th EU-Japan Symposium on ICT Research and Innovation i Bryssel där samarbetet med Japan manifesteras. Pågående och just beslutade projekt presenteras liksom områden för framtida gemensamma utlysningar. Programmet är indelat i en gemensam del och en del med parallella sessioner. 

-Japan är en ledande forskningsnation inom IKT, säger Karl Andersson, biträdande professor och projektledare vid CDT. 

-Det är naturligt att EU söker samarbete med Japan mot bakgrund av detta. Vid mötet i Bryssel ges möjlighet till värdefullt kontaktskapande och idéutbyte. För mig personligen med en bakgrund som stipendiat och forskare vid National Institute of Information and Communications Technology i Tokyo ges tillfälle till många trevliga återseenden på plats i Bryssel under dessa två dagar. 

-Jag är också en av tre rapportörer på den europeiska sidan med ansvar för att bevaka och dokumentera diskussionerna inom Big data driven by IoT and Cloud och 5G Network Management.