Cloudberry möte i Skellefteå

Cloudberry-möte i Skellefteå

Publicerad: 17 september 2014

Onsdagen den 17 september anordnade Cloudberry ett möte tillsammans med Dataföreningen i Norr. Mötet samlade ett 40-tal deltagare, både från näringsliv, kommunen och studenter.

Mötet inleddes med att Karl Andersson berättade om nyheter inom Cloudberry projektet. Därefter presenterade Skellefteå kommuns datacenter ansvarig, Anja Palm, Skellefteås erbjudande till datacenter aktörer och gick igenom delar av den information som hon använder för att locka datacenter till Skellefteå regionen. Anja berättade även att Skellefteå är Sverige andra tätaste IKT region i Sverige samt näst bästa kommun i Sverige avseende fiber till medborgarna och vilka olika siter som finns för potentiella framtida datacenter. Att Skellefteå har ett eget energibolag är också en styrka. Anja tog även upp energiskatten som en viktig del att försöka sänka för att Sverige ska kunna konkurrera med Finland. Olov Schelen gick därefter igenom Cloudberrys fem pågående pilotprojekt, bland annat inom Meta datacenter och Big data för realtids analys. Även fastighetsbolaget Polaris och Fredrik Löfstedt presenterade deras erbjudande och att de varit leverantörer av datahallar sedan 1980-talet. Fredrik Karlsson, chefsarkitekt på Visma, pratade om hur placeringen av data påverkar en leverantör av IT inom Svensk offentlig sektor. 

Innan halvdagen avslutades fanns det även tid för en avslutande paneldebatt kring möjligheterna med datacenter i regionen samt också möjligheter att diskutera framtida projektidéer med Cloudberry representanter på plats.