Cloudberry

Datacenter & Cloud dagarna

Publicerad: 29 april 2014

Låt Cloudberry och EIT ICT Labs under dagarna två inspirera och upplysa dig om resurseffektivitet och grön teknik i nästa generations datacenter och moln.

Välkommen att komma och lyssna på och diskutera aktuell forskning och innovationer inom områdena Cloud, Big Data, framtida nätverk, Data Centers och relaterade ämnen. Dessa dagar kommer att ge dig en ökad kunskap om forskning och innovation och om de pågående Cloudberry piloterna samt nya tvärvetenskapliga pilotprojekt. Dessutom kommer dagarna att uppmuntra samarbete inom EIT ICT Labs tematiska grupper och ger en möjlighet att diskutera och skapa gemensamma projekt, till exempel inom Horisont 2020. Dessa dagar kommer också att förbereda Datacenter som ett område i EIT ICT Labs.

Målgrupp: 
Personer involverade i forskning och utveckling inom Cloudberry partnerskap, eller i någon EIT ICT Labs verksamhet. Personer med andra profiler är mycket välkomna också!

Hela eventet är gratis.
För utförligt program och anmälan, se länken:

http://simpleeventsignup.com/event/43962-cloudberry-eit-ict-labs-science-innovation-days-in-luleaa-june-4-5