Lena Palmquist

Feministiskt perspektiv på skapandet av appar

Publicerad: 2 oktober 2014

Lena Palmquist har presenterat sin licentiatuppsats Exploring self-efficacy in end-user programming - a feminist approach.

Lena Palmquists licentiatsuppsats är baserad på arbete gjort inom Satinprojektet, ett projekt som är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och IT-företag. Projektet möjliggör för människor utan tidigare programmeringskunskaper att utveckla appar och mobila tjänster. Lena Palmquists uppsats har också bidragit till projektets genus- och mångfaldsarbete med Paula Wennberg, CDT, som teamledare. Genus- och mångfaldsarbetet i Satin har som målsättning att skapa en mer inkluderande projektmiljö.

För mer information, kontakta:

Paula Wennberg

Wennberg, Paula - Projektledare

Organisation: Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-491285