karl Andersson

Jordbävningssäkert nät utvecklas av LTU och Japan

Publicerad: 14 januari 2014

Katastrofsäkra nät som fungerar när naturkatastrofer slagit sönder system för kommunikation, el- och vattenförsörjning utvecklas av LTU-forskaren Karl Andersson och japanska forskare.

– Klimatförändringarna aktualiserar behoven av robusta system, säger Karl Andersson. Vid en naturkatastrof är det många gånger små öar som fungerar i närheten av de områden där inget alls fungerar. Vi riktar in oss på det som fungerar. Med basstationer och accesspunkter som är flyttbara och som kan kommunicera via satellit eller når kärnnätverket på andra sätt, kan man klara akuta kommunikationsbehov och säkra kritisk kommunikation för andra viktiga funktioner som el- och vattenförsörjning.

Tillsammans med forskarkollegan Dr Ved Kafle vid National Institute of Information and Communications Technology, NICT, utvecklar Karl Andersson arkitekturer och nya sätt att kommunicera som fungerar autonomt när kontakten med omvärlden brutits.

Ett alternativ som forskarna tittat på är så kallad ad hoc-kommunikation där samtal och data kan transporteras via andra personers mobiltelefoner utan att basstationer eller accesspunkter behövs. Idag är Japan och Taiwan ledande inom forskning runt robusta kommunikationssystem.

– I Europa ökar intresset för området. Vistelsen i Japan har varit ett ypperligt tillfälle att lära mer omscenarier där samhällets infrastruktur slagits ut. Här på hemmaplan ser vi att näten blir allt mer sårbara och det finns ett behov av att öka driftsäkerheten även här.

Resultatet av forskningssamarbetet med NICT presenteras på en konferens i Las Vegas i januari 2014.

Kontakta Karl Andersson