Ylva Fältholm, professor vid Avdelningen för arbetsvetenskap och dekanus för den tekniska fakulteten, längst till vänster, Maria Udén, biträdande professor vid Avdelningen för arbetsvetenskap och Paula Wennberg, projektledare Centrum för distansöverbryggande teknik.

Ökad jämställdhet vid Luleå tekniska universitet

Publicerad: 6 mars 2014

Luleå tekniska universitet ska bli en mer genusmedveten organisation. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter när det gäller forskning, innovation och tillgång till högre akademiska poster. – Det gäller att få in genusperspektivet i alla våra processer, säger Ylva Fältholm, professor vid Avdelningen för arbetsvetenskap och dekanus för den tekniska fakulteten.

Det är inom ramen för projektet Genovate som genusmedvetandet ska ta form. För LTU:s del ligger fokus på informations- och kommunikationsteknikområdet (IKT). IKT-området präglas av enkönade strukturer, såväl hos akademin som hos industrin. Tidigare jämställdhetsarbete har ofta handlat om insatser riktade till det underrepresenterade könet – i det här fallet kvinnor – i form av till exempel speciella nätverk och projekt.

– Sådana åtgärder har bidragit till stora förändringar för enskilda individer men har inte förändrat det ojämställda systemet, säger Ylva Fältholm.

Jämställda excellenta miljöer 

Nu flyttas istället fokus från punktinsatser till ett jämställdhetsarbete som ska genomsyra hela verksamheter. Ökad transparens i beslutsfattande processer och tydligare uppföljningar är några exempel på möjliga åtgärder. Att integrera genusperspektivet i LTU:s starka forsknings- och innovationsområden en annan.

– Vi tror att LTU kan nå en bättre ranking bland universiteten om vi har ett genusmedvetande när vi bygger upp våra excellenta miljöer, säger Maria Udén, biträdande professor Avdelningen för arbetsvetenskap.

Alla ska utbildas i genusvetenskap?

– Nej, absolut inte. Men med hjälp av genusforskningens resultat kan vi ge konkreta exempel på hur ett genusperspektiv fungerar, säger Maria Udén.

– Jag upplever att det finns en bred acceptans kring de här frågeställningarna. Men alla tycker förstås inte likadant, därför är det också viktigt att vi diskuterar frågorna.  

Fler kvinnor på ledande positioner

Rekryteringsprocesser är ett område som kan förbättras ur ett genusperspektiv. Av de professorer som Luleå tekniska universitet rekryterade under 2013 var 21 procent kvinnor. Av det totala antalet tillsvidareanställda professorer samma år var 83 procent män.

– Målbilden måste vara att det ska vara lika representation överallt. Att vi får ett samhälle som är tillgängligt för alla, avslutar Maria Udén.

Genovate är ett forskningsprojekt som finansieras av EU FP7, länsstyrelsen i Norrbottens län och LTU. Projektet syftar till att utveckla och implementera strategier för genusmedveten ledning i organisationer. Luleå tekniska universitet är en av sju parter i projektet. Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT, är projektetägare i samverkan med forskare vid Avdelningen för arbetsvetenskap. 

Kontakt