Roland Hostettlers forskning kan på sikt ge bilförare en säkrare trafikmiljö.

Sensorer för bättre trafiksäkerhet

Publicerad: 2 juli 2014

Roland Hostettler, Luleå tekniska universitet, har tagit fram en ny metod för att övervaka trafik med hjälp av sensorer på vägkanten. I sin doktorsavhandling Traffic Monitoring using Road Side Sensors: Modeling and Estimation, visar han hur sensorer kan ge information om bilens position och hastighet.

Enligt Roland Hostettlers forskning, som utförts vid Avdelningen för signaler och system, kan små sensorer användas på vägkanten för att övervaka trafiken. Sensorerna arbetar i samspel med en accelerometer som mäter mekaniska vågor på vägytan, och en magnetometer, som mäter magnetiska fält.

– För att visa att det fungerar har jag tagit fram en modell som beskriver hur vågor orsakade av bilar som passerar sensorn, utbreder sig på vägytan, förklarar Roland Hostettler.

– Den framtagna modellen har jag kopplat ihop med en befintlig modell för en magnetfältsensor och med signalbehandlingsalgoritmer. Sen kan man till exempel skatta bilens position och hastighet samt dess rörelse på vägen.

Mer träffsäkra resultat med sensorer

Roland Hostettler tror att den nya tekniken redan på kort sikt ska kunna ersätta trafikräkningssystem, till exempel svarta slangar över vägbanorna, som används i dag.

– Det finns flera fördelar med vårt system. Eftersom sensorerna är små påverkas inte förarna av dem och anpassar därför inte sitt körbeteende. Sensorerna slits mycket mindre och dessutom blir inte personerna som ska installera systemet utsatta för trafiken vilket minskar risken för arbetsplatsolyckor.

Skulle sensorer börja användas i större omfattning, ser Roland Hostettler ännu fler fördelar på längre sikt. Enklare bedömningar av vägslitage kan underlätta för underhåll av vägar och om nya säkerhetsfunktioner utvecklads och kopplas till sensorerna, till exempel information från sensorerna på vägkanten angående bilens omgivning, skulle trafiksäkerheten öka. 

Kontakt