workshop MIKT

Smarta regioner möte

Publicerad: 10 juni 2014

Möjliggörande IKT hade en workshop den 10 juni i Kulturens hus i Luleå för att diskutera tvärvetenskapliga forsknings- och innovationsinitiativ och åtgärder inriktade mot smarta regioner.

Syftet med workshopen var att identifiera våra regionala styrkor, möjliga aktiviteter och utmaningar för en hållbar tillväxt och expansion. Ämnen som diskuterades var pågående och planerad verksamheter i Västerbotten/Skellefteå och Norrbotten/Luleå, framtida inriktningar inom Möjliggörande IKT och Smart Regioner, internationell positionering samt möjliga finansieringsalternativ.

Under workshopen presenterade professor Christer Åhlund Möjliggörande IKT. Därefter presenterades den regionala utvecklingsstrategin för Västerbottens av Magnus Rudehäll. Även smarta städer och smarta regioner inom EU presenterades av Lars Wikman från North Sweden. Dessutom talade Cathrine Melby, IT Norrbotten om den digitala agendan, Ingrid Thylin från Skellefteå kommun talade om Skellefteås strategiutveckling och Per Dinborn, också från Skellefteå kommun berättade om öppen data. Slutligen pratade Håkan Wiklund från Luleå kommun om Luleås utvecklingsstrategi.