Ta kontroll över din data i cyberrymden

Publicerad: 27 mars 2014

Appar och ny teknik kan hjälpa oss att ta kontroll över data som vi lämnar ut via sociala medier. Tekniken kan även hjälpa oss att få betalt för de uppgifter vi lämnar ut.

Kartläggning av mönster över hur du delar data i sociala nätverk, sk data mining, ger företag och olika intressenter enorma möjligheter att nå enskilda individer och specifika målgrupper med olika slags erbjudanden .

Din integritet och personliga digitala profil står i fokus för ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt, USEMP, där Luleå tekniska universitet och Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT, samarbetar med universitet och företag i sex europeiska länder.

- Appar som varnar för hur de data du lämnar ut kan användas av andra och verktyg som hjälper dig att värdera den data du lämnar ut i pengar, blir resultatet av samarbetet, säger Anna Ståhlbröst, lektor i informatik vid LTU. Tekniken kan hjälpa medborgare att ta kontroll över den data som läcker ut när vi är on-line och även hjälpa enskilda att göra affärer och sälja sina data till olika företag och intressenter.

I spåren av Edvard Snowdens avslöjanden om NSAs övervakning av medborgare har nya frågor runt den personliga integriteten, bl a på nätet, väckts.

Resultaten från USEMP-projektet förväntas även kunna bidra till debatten runt massövervakning. I projektet analyseras lagstiftning kopplad till digitala sociala nätverk, användares behov och farhågor, marknadsföring och betalningsmodeller och hur ny kunskap kan omsättas i appar och verktyg för att skydda och stödja den enskilde användaren.

Läs mer om USEMP-projektet

Kontakta forskaren Anna Ståhlbröst