Jonas Ekman, längst till vänster, prefekt på Institutionen för system- och rymdteknik, Anders Lundkvist, vd Arctic group, Arne Gylling, CDT, och Mikael Börjeson, CDT.

Verktyg för ökad jämställdhet

Publicerad: 3 juli 2014

En verktygslåda och en genusapp för jämställdhetsintegrering ska rucka på normer och leda till att fler kvinnor rekryteras inom informations- och kommunikationsteknikområdet. – Nu har vi alltid en jämställdhetspunkt på dagordningen på våra projektmöten, säger Arne Gylling, projektledare Centrum för distansöverbyggande teknik, CDT.

Arne Gylling använder såväl verktygslådan som genusappen vid sina projektansökningar.

– Vi tvingas tänka ett varv till: hur kan vi få in mer kvinnor i våra projekt? Arbetet har också lärt oss att fundera kring designprocesser, till exempel hur vi skapar mer relevanta produkter.

Det är inom ramen för Satinprojeket, Gender and diversity, som verktygslådan och genusappen tagits fram. Syftet är att ge konkreta tips på hur ett projekt kan jämställdhetsintegreras, en åtgärd som numera även ökar konkurrenskraften vid ansökan om projektmedel från EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020. Ansökningar med könsbalanserade forskargrupper rankas högre och genusträning är en godkänd aktivitet och kostnad i projekt.

Utmana normer

Att ta hänsyn till hur konsekvenserna av ett beslut blir för kvinnor respektive män, är en del av jämställdhetsintegreringen. Liksom att se till att det finns könbalans i arbetsgrupper och styrgrupp och att jämställdhets- och mångfaldsperspektivet skrivs in redan under projektets initieringsfas. Och inte minst, att ifrågasätta invanda könsroller, tankesätt, arbetsformer och normer. 

– Tidigare har vi tänkt i schabloner. Nu har vi lärt oss att reflektera och tänka på hur vi själva agerar – vilka får talartid, vilka lyssnar jag på? säger Mikael Börjeson, verksamhetsansvarig CDT.

Han får medhåll av Anders Lundkvist, vd Arctic group och jämställdhets- och mångfaldsambassadör i Satinprojektet.

– Bredvid allt annat finns den här processen i bakhuvudet hela tiden. Mångfald är ett bra sätt att se till man inte lägger alla ägg i samma korg och ger i det långa perspektivet mer lönsamma företag, säger Anders Lundkvist.

Proaktivt arbete

Jonas Ekman är prefekt vid Institutionen för system- och rymdteknik, en av tradition mansdominerad institution.

– Övergripande har det inneburit att vi öppnat ögonen. Skulle vi vänta på en kulturförändring i vår organisation får vi vänta ihjäl oss, istället måste vi agera.

På Institutionen för system- och rymdteknik har punktinsatser gjorts för att rekrytera kvinnor till tjänster inom informations- och kommunikationsteknikområdet. Men Jonas Ekman tror att det är dags att tänka om.

– Vi vill vända på förfarandet. Eftersom kvinnorna i den här branschen är få, är det inte säkert att någon är anställningsbar just när vi har lediga tjänster. Istället måste vi våga anställa när möjligheten dyker upp.

Verktygslådan och genusappen finns på både svenska och engelska. 

Kontakta initiativtagaren till verktygslådan

Paula Wennberg

Wennberg, Paula - Projektledare

Organisation: Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-491285