Hoppa till innehållet
Karl Andersson, Luleå tekniska universitet  Foto: Linda Alfredsson
Karl Andersson, projektledare och verksamhetsledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik. Foto: Linda Alfredsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

5G-testbädd till Luleå tekniska universitet

Publicerad: 10 december 2018

Luleå tekniska universitet ska bygga en testmiljö för femte generationens mobiltelefoninätverk, 5G. – Vi är jätteglada över att få en av de första 5G-installationerna som görs i Sverige, säger Karl Andersson, projektledare och tf. verksamhetsledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik.

Arbetet med testmiljön kommer att bedrivas inom ramen för projektet Wireless Innovation Arena. Syftet med projektet är att etablera en forsknings- och innovationsmiljö inom 5G där till exempel företag, studenter och organisationer tillsammans kan testa nya idéer, tillämpningar och användningsfall. Tanken är att samverkan ska bidra till större och snabbare utvecklingssteg och att nya produkter, tjänster och erbjudanden kan nå en större marknad.

– Ett trettiotal företag och organisationer har uttryckt intresse för att delta och vi ligger redan i startgroparna för att komma igång, säger Karl Andersson.

– Tillsammans med projektets övriga parter kommer testbädden erbjuda en unik möjlighet och bidra till nytänkande, innovation och affärsutveckling kopplat till 5G.

Bred forskningsbas 

5G innebär förbättringar för högre datahastigheter, kortare fördröjningar, högre tillförlitlighet och möjligheter till delning av nätverk där olika användargrupper ges olika prioriteter. I ett första skede förväntas 5G främst tillfredsställa industrins behov, men på sikt kommer tekniken också möjliggöra att enskilda konsumenter får snabbare uppkopplingar. Med ny antennteknik kan 5G-tekniken dessutom bidra till förbättrad täckning i glesbygd.

Luleå tekniska universitet och Centrum för distansöverbryggande teknik har en lång historik av framgångsrika projekt inom mobil kommunikation. Flera forskargrupper kommer vara inkopplade i 5G-projektet, såväl teknisk forskning som forskning med inriktning mot involvering av slutanvändare i innovationsprocesser.

– Därtill avser vi involvera studenter i arbetet. Visionen är att vi blir ett 5G-universitet med stort studentdeltagande, fortsätter Karl Andersson.

Öppnar för internationella samarbeten

En annat viktigt område är internationell uppkoppling mot andra forskningsinstitutioner. Kontakter finns redan med till exempel Uleåborg, som är en dynamisk region inom telecom-området, och förhoppningen är ett utökat samarbete inom vilket 5G-testbädden blir en viktig komponent.

– Vi gläds verkligen över att kunna realisera våra planer, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

– Projektet är ett viktigt bidrag till universitetets arbete att i samverkan etablera norra Sverige som en attraktiv testregion.

Se ett TV inslag från mötet här

Kontakt

Karl Andersson

Karl Andersson, Professor, Dekan

Telefon: 0910-585364
Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, CDT, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik

Taggar