Hoppa till innehållet

Framgång för jämställdhet i praktiken

Publicerad: 15 mars 2018

En välbesökt konferens om exempel och verktyg för praktisk jämställdhetsintegrering har satt punkt för det första projektet inom Gender Contact Point. Frågor kring genus, jämställdhet, mångfald och innovation diskuterades av företag, forskare och andra aktörer.

Även om konferensen satte punkt för projektet var det dock inte den sista Gender Contact Point-dagen. Ambitionen är att ett dylikt arrangemang ska bli ett årligt återkommande inslag på universitetet.

– Det är en viktig mötesplats för företag, övriga samhällsaktörer och forskare, säger Paula Wennberg, projektledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT, och koordinator för Gender Contact-plattformen.

– Initieringsprojektet är slut men arbetet kommer leva vidare vid Gender Contact Point. Den kunskap och de nätverk som projektet skapat och byggt upp, måste självklart tas till vara även framöver.

Teori blir praktik

Under konferensen medverkade representanter från såväl företag som universitetet. Silje Gustafsson är universitetslektor i omvårdnad och utifrån hennes perspektiv var dagen både inspirerande och lärorik.

– En sak som jag verkligen tar med mig är rekryteringsfrågorna. På Institutionen för hälsovetenskap strävar vi efter jämställd rekrytering, och till skillnad från på tekniksidan är det främst killar som är underrepresenterade på våra program. Vi för en ständig diskussion om hur vi kan attrahera fler killar till våra utbildningar, och hur vi skapar en trygg och inspirerande läromiljö så att vi behåller våra studenter, säger Silje Gustafsson.

Även med avseende på sin egen forskning, menar Silje Gustafsson att konferensen gav henne viktiga verktyg. Till exempel hands-on exempel på hur forskningsresultat kan utvecklas och jobbas in i den kliniska verksamheten.

– Generellt behövs kunskap om hur du integrerar forskningsresultat även inom sjukvården, och Gender Contact Point är ett lysande exempel på hur det kan göras. Det är alltid eftersträvansvärt att jobba in ny kunskap i verksamheten för att det ska komma människorna som forskningen är ämnad för till godo, säger Silje Gustafsson.

Företag lärde normkritik  

Ett av de it-företag som deltagit i projektet är Tromb. Enligt Trombs Andreas Nilsson har företagets engagemang i projektet varit lyckat, inte minst deras aktiva arbete med normkritik.

– Under projektet har vi mest jobbat med rekryteringsprocessen och bildspråk och vi kommer fortsätta uppdatera vårt arbetssätt inom de områdena, säger Andreas Nilsson, Tromb.

– Vi kommer även att ta med våra erfarenheter ut till våra kunder med avsikt att öka deras medvetenhet i genusfrågor vilket jag är övertygad om kommer att öka deras konkurrenskraft.

Andreas Nilsson poängterar dessutom nyttan med projektet: att företagen lär av akademin och akademin av företagen.

– Det har varit mycket givande för oss, och jag tror också att vi har bidragit med en hel del input åt andra hållet. Vi ser fram emot att fortsätta jobba med universitetet även i fortsättningen.

Taggar