Hoppa till innehållet
Michael Nilsson, Karl Andersson, Luleå tekniska universitet  Foto: Linda Alfredsson
Michael Nilsson, till vänster, och Karl Andersson, Luleå tekniska universitet. Foto: Linda Alfredsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Universitetet får nationellt forskningscentrum

Publicerad: 22 mars 2018

Luleå tekniska universitet startar ett nationellt forskningscentrum – Cloudberry Datacenters – inom energi- och resurseffektiva datacenter. Målet är att bli ett nav för forskning, utveckling, kunskapsbildning och implementering inom datacenterområdet.

Världens blir allt mer digitaliserad. Digitaliseringen bidrar till ett kraftigt växande behov av databehandling som i sin tur medför större tillväxt i den energiintensiva datacenterindustrin. Datacenterindustrin består av komplexa system och involverar allt från mark, byggnader och vatten till el, kyla, it-mjukvara och it-hårdvara.

– När molnet tar mark landar det i ett datacenter. Våra datacenter blir allt större vilket ställer nya krav på samhället. I Sverige och Norden är vi bra på datacenteretableringar: här finns grön energi, stabila elnät, en stabil berggrund, politisk kontinuitet och kallt klimat. Nu tillför vi den sista pusselbiten – kompetensförsörjning via ett större sammanhållande forskningscentrum, säger Michael Nilsson, projektledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT.

– Kompetensen inom den svenska datacenterindustrin behöver stärkas om vi ska kunna ta hand om den här komplexa verksamheten. Vi vill få ordentlig utväxling på tillväxten och bidra till minskad energianvändning.

Breda samarbeten för energieffektivisering

I fokus för Cloudberry Datacenters verksamhet finns energi- och resurseffektivisering. Storskaliga datacenter kräver enorma mängder energi. Genom att utveckla ny teknik, processer, metoder och strategier för ökad energieffektivitet ska Cloudberry Datacenters bidra till minskade koldioxidutsläpp. Går det till exempel att bygga annorlunda för att minska energiåtgången? Hur kan vi använda spillvärme från serverhallar? Vilken typ av mjukvaruarkitektur behövs för att öka energieffektiviteten? På grund av de komplexa och varierande problemställningarna kommer forskningen bedrivas tvärvetenskaplig. Forskargrupperna vid Luleå tekniska universitet täcker allt från energisystemforskning och forskning om mjukvara och datamoln till forskning om byggnader, kylning och energiåtervinning.

– Vi kommer ha ett holistiskt angreppssätt på datacenter vilket gör oss unika. Även här på universitetet kommer vi därför arbeta gränsöverskridande och engagera flera olika forskningsämnen, säger Karl Andersson, tillförordnad verksamhetsledare CDT.

Varför hamnar forskningscentret just vid Luleå tekniska universitet?

– Vi har lång erfarenhet av den här typen av forskning, inte minst på Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT, som dessutom kommer koordinera arbetet. Vi har en god grund att stå på och ett brett kontaktnät inom datacenterbranschen, säger Karl Andersson.

– Det finns också ett stort engagemang från näringsliv och samhälle som garanterar att forskningen kommer till nytta i form av avknoppningar, produkter, tjänster och innovationer.  

Ledande region

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet, poängterar även hon betydelsen av att forskningscentret hamnar i Luleå.

– Satsningen på ett forskningscentrum vid universitet är otroligt viktig både nationellt och regionalt. Den befäster norra Sverige som en ledande region för utveckling och drift av hållbar datalagring, men också för utmaningsdriven forskning och innovation inom avancerad analys och artificiell intelligens, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Luleå tekniska universitet startar Cloudberry Datacenters i partnerskap med RISE SICS North (SICS). Deltagande industriparter är bland andra Vattenfall, Node Pole, Ericsson, Umeå energi och Skellefteå kraft. Från det offentliga bidrar bland andra Energimyndigheten, Region Norrbotten, Skellefteå kommun och Luleå kommun.

– Vi ser att Cloudberry kan bidra med ny värdefull kunskap och nya metoder för energi- och resurseffektiva datacenters, som är ett område med hög energi- och näringslivsrelevans, säger Jörgen Sjödin på Energimyndigheten.

I media:

Taggar