Hoppa till innehållet
Gender Contact Point
Sophia Ivarsson och Max Parknas, Vinnova, har besökt Gender Contact Point vid Luleå tekniska universitet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Vinnova mötte forskare

Publicerad: 12 oktober 2018

Vinnova har besökt Gender Contact Point vid Luleå tekniska universitet.

Sophia Ivarsson och Max Parknäs från Vinnova träffade genusnätverket för att presentera programmet Genus & mångfald för innovation, i vilket aktörer från akademin, näringsliv, offentlig och ideell sektor kan söka medel för normkreativa innovationsprojekt.

Normkritisk innovation

Vad är normkritisk innovation? Se filmen som förklarar vad normkritisk innovation är och hur det kan stärka innovationsförmågan och bidra till en inkluderande samhällsutveckling https://www.vinnova.se/webbtv/2018/02/normkritisk-innovation---vad-ar-det/

Seminariet avslutades med information om stöd som Grants Office erbjuder forskare.