Hoppa till innehållet
Predictive Movement
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nytt projekt ska samordna transporter

Publicerad: 19 december 2019

CDT's nya projekt Predictive Movement syftar till att etablera en digital plattform med affärsmodeller och en uppsättning aktörer för samordnade paket-, brev- och persontransporter.

Projektets lösning utvecklas främst för Sveriges gles- och landsbygder och kommer att testas i fyra pilotkommuner: Pajala, Arjeplog, Ljusdal och Västervik.

Bakgrunden till projektet är att transportsektorn står inför stora utmaningar i städer och glesbygd med att leverera tillgänglighet, på grund av tilltagande trängsel och vikande underlag. Dessutom finns det  problem kring klimat, lokal miljö, hälsa, rättvisa, finansiering och en annalkande omvälvning med oviss effekt av delade, elektrifierade och autonoma fordon. Men digitala plattformar och nya affärsmodeller för infrastruktur har potential att hantera dessa komplexa utmaningar.

Predictive Movement kommer därför att utveckla en ny digital open source plattform som kommer att fungera som en gemensam transaktionsyta för alla lokala transporter och en digital marknadsplats för person- och godstransporter. Målet är att invånarna och företag i pilotkommunerna ska uppleva förbättrade paketleveranser och persontransporter.

Karl Andersson, biträdande professor och verksamhetsledare på CDT på Luleå tekniska universitet säger:
- Vi kommer att arbeta för att samorda transporter för att på så sätt skapa en ökad effektivitet och en miljövänligare, klimatanpassad transportsektor. Det finns en stor och outnyttjad potential kring att arbeta för att ledig kapacitet ska tas tillvara och detta kan i sin tur också leda till bland annat mindre köer på vägarna, en förbättrad service och en ökad bekvämlighet.
 

I projektet deltar från LTU forskare från Maskininlärning och Signalbehandling. I partnerskapet ingår Iteam Solutions (koordinator), A Beautiful Soup, Argomento GIS & IT Affärsutveckling, Sveriges Paketombud och Urbancity. Dessutom deltar Region Norrbotten, Arjeplogs, Pajala, Ljusdals och Västerviks kommuner samt länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Dalarnas och Kalmar län.