CDT Paula Wennberg
Luleå tekniska universitets Paula Wennberg kan vinna pris för Norrbottens bästa jämställdhetsarbete.

Nytt projekt undersöker jämställdhet i IT-sektorn

Publicerad: 14 februari 2013

Tre miljoner kronor har beviljats till ett projekt vid Luleå tekniska universitet som ska undersöka hur man uppnår bättre jämställdhet i IT-sektorn.

Projektledare Paula Wennberg på Centrum för distansöverbryggande teknik vid Luleå tekniska universitet och professor i arbetsvetenskap, Ylva Fältholm, har beviljats drygt 3 miljoner kronor av EU:s sjunde ramprogram för projektet Genovate ”Transforming organisational culture for gender in research and innovation”.

Syftet med projektet är att öka andelen kvinnor i högre akademiska poster och vid LTU inom teknik och IT i synnerhet. Samt att öka medvetenhet om nyttan av jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i innovationssystem. LTU ingår i ett konsortium av sju europeiska parter. Projektet koordineras av universitetet i Bradford i Storbritannien.

Den totala budgeten för projektet är 27 miljoner kronor mellan åren 2013-2016.