Hoppa till innehållet
smartahållbarabyar
Staffan Lundberg, Roine Karlsson, Arne Gylling och Johanna Lindberg medverkar i projektet "Smarta hållbara byar". Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Pilotprojekt för bättre service i norrbottniska byar

Publicerad: 1 april 2019

Hur kan digitala lösningar bidra till bättre service för invånare och företag på landsbygden? I pilotprojektet ”Smarta hållbara byar” ska Luleå tekniska universitet och Region Norrbotten ta hjälp av boende i byar i tolv kommuner i Norrbotten för att utveckla och förbättra samhällsservicen.

– Det här är väldigt viktiga frågor för att utveckla landsbygderna i Sverige. Tillgång till service är av största vikt för att människor ska vilja och kunna bo kvar, men också för att attrahera människor att flytta dit, säger Arne Gylling vid Luleå tekniska universitets Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT) och projektledare för Smarta hållbara byar – pilottester.

I projektet deltar också professor Anna Ståhlbröst och universitetslektor Mari Runardotter från Luleå tekniska universitets forskargrupp i informationssystem.

Vilken service som efterfrågas

Övre Norrland är ett av EU:s mest glesbefolkade områden och många invånare i Norrbotten har långa avstånd till kommersiell och offentlig service samt samhälls- och företagstjänster. I nästan alla kommuner saknas det i dag servicepunkter som erbjuder digitala servicelösningar.

Som en del i projektet kommer forskare, med start i höst, att åka ut till byar i tolv kommuner i Norrbotten, för att tillsammans med invånare och företagare ha en dialog om vilken service som efterfrågas och kan förbättras. 

Det kan till exempel handla om att göra det lättare att ta kontakt med kommuner och myndigheter i olika ärenden, att samnyttja transporter på ett smart sätt och att fånga upp och sprida goda idéer från kommuner och byar vidare. Tanken är inte bara att utveckla befintlig service, utan också att prova nya tekniska lösningar.  

– Projektet är en del i en större satsning av Region Norrbotten för att skapa smarta, hållbara byar och en attraktiv landsbygd. I pilottesterna hoppas vi även få med tjänster inom ramen för hälso- och sjukvård, säger Staffan Lundberg, digitaliseringskoordinator på Region Norrbotten.

Förbättra samordning av service

Enligt projektets medverkande parter finns det goda förutsättningar att utveckla landsbygderna genom att förbättra samordningen av samhällsservice.

– Det är mycket viktigt att man jobbar tillsammans med byborna utifrån deras behov för att mobilisera och organisera servicepunkter, speciellt på de platser där dessa i dag saknas, säger Roine Karlsson, affärsrådgivare på Coompanion.

I media:

Taggar