Enabling ICT Day

Rapport från Möjliggörande IKT Dagen

Publicerad: 29 augusti 2014

Möjliggörande IKT dagen på Vetenskapens Hus i Luleå ägde rum den 29/8, 2014. Dagen besöktes av ett 70-tal personer från både akademin, offentlig sektor och näringslivet. Roligt var också att även allmänheten besökte eventet. Nedan finns ett detaljerat program på vad dagen innehöll.

 Möjliggörande IKT Dag

10.00-10.30  Välkommen och information om Möjliggörande IKT, Christer Åhlund

10.30-11.00 Presentation från områdesansvariga: e-Health, Carina Nilsson and Kåre Synnes, Data center and Cloud Computing, Tor-Björn Minde and Olov Schélen, Smart Regions, Annika Ståhlbröst and Christer Åhlund

11.00-12.00 Keynote: VINNOVAs syn på innovation inom interntionell IKT, Jonas Bjarne & Johan Lindberg, VINNOVA

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.40 Presentation från e-hälso-projekt och aktiviteter “Vardagsteknik”, Maria Larsson Lundh, REHSAM, Peter Michaelson, Kinect, Ulric Röijezon, DemCare, Josef Hallberg

13.40-14.20 Presentationer från Smart Region projekt och aktiviteter; SenseSmartCity och Öppen Data, Christer Åhlund och Per Dinborn, Smart citizens & Internet of Things, Annika Sällström

14.20-14.50 Kaffe

14.50-15.30 Presentation från Data center & Cloud Computing projekt och aktiviteter; Institute for Data center R&D, Tor-Björn Minde, Cloudberry pilots, Olov Schelén, Meta Data Center, Lara Lorna Jimenez and Miguel Gomez Simon, Data center info monitoring and automation, Arash Mousavi

15.30-16.30 Poster/Demo session som startar med  “minutes of madness”; Meta Data Center, Lara Lorna Jimenez and Miguel Gomez Simon; “Säkra steg”, Petra Pohl; “IKT stöd vid livsstilsförändring vid obesitas”, Sari-Anne Viklund Axelsson; CompEIT. Johan Bengtsson; Machine learning in district heating system energy optimization, Samuel Idown; A Toolkit for Activity Data Collection for Smart-city Applications, Saguna Saguna; Mobility Management in Mobile Cloud Computing Systems, Karan Mitra, USEMP. Marita Holst.  

16.30-17.00 Panel och summering
I panelen satt Jonas Bjarne, VINNOVA, Kåre Synes, LTU, Tor-Björn Minde, LTU/Ericsson,  Olov Schelen LTU, Anna Ståhlbröst, LTU, Annika Sällström, CDT-LTU och Birgitta Bergvall-Kåreborn, LTU.