Hoppa till innehållet
Smarta Hållbara Byar
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Smarta Hållbara Byar - Pilottester

Publicerad: 1 mars 2019

CDT har blivit beviljat ett nytt projekt; Smarta Hållbara Byar - Pilottester.

Tillväxtverket (Jordbruksverkets Landsbygdsprogram) har beviljat 9,6 miljoner för ett pilotprojekt med syfte att genomföra pilottester av nya digitala lösningar för servicepunkter i byar i Norrbotten.
Projektägare är Luleå tekniska universitet och pilottesterna kommer att genomföras i samverkan med kommuner och regionala aktörer som Region Norrbotten, Länsstyrelsen, Coompanion och ”Hela Sverige ska leva”.
 
Projektets mål är att skapa förutsättningar för att öka byarnas attraktivitet och samtidigt implementera nya digitala lösningar i form av pilottester. Inom ramen för dessa kommer projektet att fokusera på:
 
·         Ökad samordning av serviceslag inom offentlig och kommersiell service
·         Utveckla och testa nya transport- och logistiklösningar för ökad servicetillgänglighet
·         Stöd till utveckling av servicelösningar och stöd för att bevara servicefunktioner i utsatta områden
·         Utveckla samverkan mellan Länsstyrelsen, kommuner, Region Norrbotten och lokalsamhället
·         Satsningar på nya tekniska, innovativa lösningar för en förbättrad samordning av service
 
Övre Norrland är ett av EU:s mest glesbefolkade områden vilket innebär att invånarna i Norrbotten har långa avstånd till kommersiell- och offentlig service och andra samhälls- och företagstjänster.
Idag är antalet fysiska servicepunkter i Norrbotten få och i nästan alla kommuner saknas det servicepunkter som erbjuder digitala servicelösningar.
 
Norrbottens landsbygder har dock goda förutsättningar att utvecklas genom bättre samordning av samhällsservice för ökad effektivitet och hushållning av resurser.
Tillsammans med digital kommunikation och ett fungerande transportsystem är detta av största vikt för att fler människor ska vilja bosätta sig på landsbygden.
 
Projektet kommer att pågå till och med juni 2021.
 
 
 
Eu flaggan