usemp best exhibitor

USEMP vann priset för bästa utställare

Publicerad: 26 oktober 2015

Under IKT dagarna 2015 så vann projektet USEMP pris ut för den mest imponerande montern under konferensen den 20-22 oktober i Lissabon, Portugal.

CDT-projektet USEMP tilldelades "Young Minds Award" för Grand Prix Bästa Utställare under IKT dagarna 2015.

USEMP står för "User empowerment for Enhanced Online Mangement" och är ett forskningsprojekt finansierat av EU FP7 med målsättningen att höja medborgarnas medvetenhet om sin digitala närvaro i sociala medier och ge användarna kontrollen över sin personliga data.

Bakgrunden till projektet är att dela data på online sociala nätverk (OSN) har blivit en viktig del av vardagen för en stor majoritet av EU-medborgarna. Via den data vi postar på OSN skapar vi vår digitala personliga profil  och OSN använder vår personliga profil för att t ex anpassa reklam till oss. USEMP utvecklar verktyg för att ge användarna kontroll över både deras frivillig (posted) data och deras observerade (beteende) data. Av central betydelse för projektet är att ge användarna ökad kunskap om och kontroll över de uppgifter som de distribuerar i social media.

Projektet löper under tre år med partners från sex länder och utvecklar och testar, tillsammans med användare, USEMP verktygen.

USEMP har även som mål att bidra till den pågående debatten om hur personuppgifter hanteras av OSN och om det ekonomiska värdet av din digitala profil och hur den räknas i pengar.

Det treåriga projektet har ett år kvar och är just nu i färd med att tänka på hur man ska gå vidare när det gäller kommersialisering och hur man presenterar projektet framåt.

För mer information om projektet, se:
www.usemp-project.eu