Hoppa till innehållet
Skogen AI
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nytt AI-samarbete ska avgränsa skogsbestånd

Publicerad: 31 augusti 2022

Luleå tekniska universitets forskare inom AI och maskininlärning har inlett ett samarbete med Bodenföretaget Dianthus med målet att förbättra och vidareutveckla deras AI-baserade metod för att automatiskt kunna avgränsa skogsbestånd.

Uppdelning av skogslandskap
Skogsbruk innebär att man balanserar många olika mål såsom virkesproduktion, naturvärden, rekreation, vattenvård och klimatnytta. Användningen av skogen genom olika typer av åtgärder kräver ett beslutsunderlag som beskriver skogen och andra värden. Några exempel på viktiga parametrar är trädens ålder, volym, markproduktionskapacitet, trädslagsblandning och markfuktighet.

Mindre kostsamt och mer objektivt
Idag görs skogsbeståndets avgränsning av en särskild yrkesgrupp som använder en kombination av visuell föravgränsning med fjärranalysdata och slutlig bestämning i fältet i samband med insamling av andra parametrar. Dagens metod är dock kostsam och mycket personberoende.  Dianthus har utvecklat en tjänst som för en given yta kvantifierar de olika parametrarna på ett mer automatiserat sätt.

Fredrik Walter, VD och analytiker på Dianthus, säger:
– Vi strävar alltid efter att bli ännu bättre på det vi gör och levererar. Vi har därför inlett detta viktiga samarbete med universitetets forskare.​ Just nu används Dianthus AI-baserade metod kommersiellt över all skog som brukas av Södra Skogsägarna och deras medlemmar (ca 3 miljoner ha skogsmark) i Götaland.

Marcus Liwicki, biträdande rektor för tillämpad AI vid Luleå tekniska universitet, säger:
– Samarbetet med Dianthus är oerhört intressant för oss. Den befintliga AI-baserade lösningen är redan mycket avancerad och företaget har god erfarenhet av maskininlärning.  Dianthus kommer att dra nytta av vår grupps spetskompetens inom djupinlärning och lösningen kommer att bli mer flexibel, exakt och mindre kostsam. Vi har redan många idéer för fantastiska framtida projekt!

Ett It-företag med inriktning mot skogsbranschen
Dianthus är ett It-företag som specialiserat sig på konsultverksamhet inom systemutveckling, geografiska informationssystem och fjärranalys med inriktning mot skogsbranschen. Bolaget är bland annat underleverantör till Lantmäteriet, SCA och Sveaskog. Samarbetet som nu sker med Luleå tekniska universitet är inom tillämpad skogsforskning och djupinlärningsmodellering.