Privacy Flag

Nytt projekt ska öka integritetsskyddet

Publicerad: 14 oktober 2015

Projektet My Privacy Flag syftar till att skydda medborgarnas integritet med användarvänliga verktyg som kan interageras i webbplatser, smartphone applikationer och rörande sakernas Internet.

Marita Holst, projektledare på CDT och en av de ansvariga i projektet säger: "Idag kan privat data samlas in utan ägarens tillstånd och integritetskydd rörande persondata uppfattas många gånger som någonting komplext och svårt. Projektet My Privacy Flag kommer att bidra till att hjälpa till att bättre skydda medborgarnas persondata, deras rättigheter och intressen. Projektet kommer också att undersöka och kombinera potentialen kring crowdsourcing, IKT samt juridisk expertis för att på så sätt skydda medborgarnas integritet när du besöker webbplatser, när de använder smartphone applikationer, eller när de rör sig i den så kallade smarta och uppkopplad staden. Det kommer att göra det möjligt för medborgarna att övervaka och kontrollera sin persondata genom användarvänliga lösningar. Vi hoppas kunna bidra till att du, jag, och alla andra ska kunna känna sig tryggare med hur persondata används och att vi alla ska få bättre och mer begriplig information kring dessa frågor."

Projektet My Privacy Flag är ett europeiskt forskningsprojekt som kombinerar teknisk och juridisk expertis. Det kommer att bygga en global kunskapsdatabas som ska identifiera integritetsrisker och kommer även att skapa online-tjänster för att stödja företag och andra intressenter att bli mer integritetsvänliga.

Läs mer på: http://www.privacyflag.eu/