Hoppa till innehållet
samarbetsbild.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Genus och mångfald

Publicerad: 28 november 2011

Om du vill skapa attraktiva och konkurrenskraftiga IT-innovationer som både män och kvinnor är villiga att använda i sitt dagliga liv, måste du engagera både män och kvinnor, unga och gamla, i utvecklingsarbetet. CDT arbetar för att i praktiken införliva jämställdhet, jämlikhet och mångfald i hela arbetsprocessen.

En av CDT: s roller i detta arbeta är att initiera och driva projekt där jämställdhet och mångfald är en integrerad del av projektets aktiviteter i syfte att förbättra utvecklingen och innovationsprocessen i nya tjänster och produkter. Jämställdhets- och mångfaldsarbetet på CDT genomförs i nära samarbete med genusforskare vid Luleå tekniska universitet.

För att fungera riktigt effektivt, måste utvecklingen  av informations- och kommunikationsteknik, och IKT-sektorn, integrera mångfald. Detta är inte bara en genus- och mångfaldhets fråga, utan även en ekonomisk nödvändighet. Med anledning av detta är slutanvändare, unga som gamla, män som kvinnor, våra samarbetspartners när nya tjänster, produkter och koncept skapas tillsammans med forskare och företag.

För mer information: