Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning

Onsdag den 10 juni 2015 kl 13.00-16.00
Luleå Tekniska Universitet, F-huset, Multi-studion

Hur arbetar vi med hållbar rekrytering? Hur integrerar vi genus och jämställdhet i rekryteringsprocesser? Hur skapar vi en attraktiv och jämställd arbetsplats? Hur kan vi öka andelen kvinnor inom IKT-området? Välkommen till ett seminarium med presentationer och diskussion om genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning.

Program
Moderator: Paula Wennberg, projektkoordinator LTU

Genus och jämställdhet i akademin
Ylva Fältholm, professor och dekan LTU
Implementering, exempel från HR
Carina Mattsson, personalstrateg LTU
Implementering, exempel från institutionen
Jonas Ekman, prefekt vid Institutionen för system- och rymdteknik LTU
Diskussion

Seminariet arrangeras av GENOVATE Learning Circle. GENOVATE-projektet har finansiering från EU:s sjunde ramprogram, Luleå tekniska universitet, Länsstyrelsen i Norrbottens Län och Luleå kommun.
Mer info på www.genovate.eu och projektets blogg, du behöver inte logga in på bloggen, klicka bara på LTU. Du kan också följa oss på Twitter @genovateLTU