Hoppa till innehållet
pw
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Paula Wennberg går i pension

Publicerad: 15 december 2020

I början av 2021 kommer Paula Wennberg på CDT att gå i pension. Vi intervjuade henne om hennes 20 år långa arbetsliv på CDT.

När började du på CDT?
Jag började på CDT för 20 år sedan och kom närmast från ett mindre IT-bolag i Luleå där jag koordinerade ett EU RP4-projekt med sju parter från Sverige och Tyskland. En av parterna var CDT. Under den tiden skapade jag mina första kontakter med EU-projektvärlden och Kommissionen i Bryssel.

Vad var din roll då på CDT?
LTU deltog i tre EU-ramprogramsprojekt varav två fanns på CDT och universitetet saknade ett verksamhetsstöd för stora europeiska samverkansprojekt. Min uppgift blev att, tillsammans med mina CDT-kollegor, utveckla ekonomiadministrativa processer och rutiner för att vi effektivt skulle kunna genomföra uppgiften som koordinator eller deltagande part. Ekonomiadministrationen på CDT var ett projekt i sig och vi samarbetade med en grupp bestående av 15 ekonomer som mest, gruppens deltagare kom från LTU:s olika institutioner och externa partnerorganisationer. Jag bjöd in gruppen till regelbundna träffar när nya EU-ramprogram/-strukturfondsprogram planerades och introducerades, nya projektpartnerskap startades eller nya regelverk skulle tolkas och implementeras och förstås när det var dags för rapportering.

Hur kom du in på jämställdhet från att främst ha arbetat med ekonomifrågor?
Ökad jämställdhet gör gott på många områden och kan med lätthet också ses som en ekonomisk fråga, inte minst har vårt jämställdhetsarbete genererat nya finansieringsmöjligheter för CDT och parter. Om jag backar tillbaka var Telia som part, styrelseordförande och medgrundare till CDT redan från början drivande i frågan när det gäller att involvera användare i utveckling av tjänster och system. Testplats Botnia med pilotverksamhet startades och CDT grundade i Luleå Sveriges första Living Labs. Detta förde med sig långa diskussioner om hur man kunde motivera både kvinnor och män, unga och äldre att på sin fritid delta i vårt innovationsarbete och hur vi kan bryta mönster i en starkt mansdominerad IT-bransch. Det uppstod ett behov på CDT och vid CDT:s strategimöte 2006 tog vi jämställdhet och mångfald in i vår strategiplan och så småningom gick vi från ord till handling.

Vad har varit roligast i ditt arbete? 
Det roligaste och mest givande är att med mina CDT-kollegor från olika kompetensområden arbeta i en innovativ miljö. Vi strävar efter att både kvinnor och män får möjlighet att påverka framtidens IT-utveckling och i det långa loppet bidrar vi till att både kvinnor och män vill leva, bo och arbeta i de norra regionerna i Sverige.

Berätta om några stora händelser i din och CDT:s historia som du har varit med om. 
Det mest meningsfulla har varit att få arbeta med många kreativa och kompetenta arbetskamrater som sett värdet och nyttan av jämställdhet. Och den allra viktigaste förutsättningen för skapandet av Gender Contact Point-plattformen var när jag kom i kontakt med LTU:s genusforskare och senare fick möjlighet att arbeta med Ewa Gunnarsson som introducerade mig för deltagande metoder och den nordiska interaktiva forskningen. Sedan dess har det blivit många projekt, många samarbeten och många uppdrag i olika styr- och ledningsgrupper i Sverige och Europa.

Du säger alltid att jämställdhet inte ska vara en sidovagn. Vad menar du med det?
CDT:s uppgift är att skapa nytta och innovationer tillsammans med och för våra parter och samhället. Helt kort innebär integrering att vi projektledare kvalitetssäkrar vår dagliga verksamhet, projekt och processer ur ett jämställdhetsperspektiv vilket ökar relevansen av produkter, tjänster och olika lösningar, skapar hållbara affärer, skapar jämställdhet. Vi ökar vår egen kunskap och vi bidrar till att fördjupa forskningens slutsatser och vi bidrar till utveckling av ny kunskap. När det gäller andras verksamheter och organisationer är mitt råd att var och en oavsett roll och uppgift jobbar med frågan, inte väntar på att någon annan ska göra det.

Vad kommer du att ägna dig åt när du slutar på CDT? 
Jag tror att jag fortsätter som vanligt, jag har inte skjutit upp saker på grund av arbetet. Jag får dock mer tid att ägna mig åt familj, vänner, träning, fritidsintressen och i stället för att resa i jobbet kan jag resa mer på fritiden (när vi kan börja resa igen).

De som varit i kontakt med dig, vem vänder de sig till nu om de vill ha fortsatt stöd inom de frågor som du arbetar med? 
Gender Contact Point är en plattform för samverkan och innovation där det finns många verksamma så det är bara att fortsätta föreslå samarbeten, mejla och ringa, det finns kontaktuppgifter på plattformens hemsida. Vi håller på att skapa en allians mellan Arbetsvetenskap, CDT och Design som ytterligare förstärker vårt långa samarbete internt på LTU. Det blir en startpunkt för fler alliansparter och fortsatt utveckling av verksamheten vid Gender Contact Point. Det är riktigt kul att jobba i framkant vilket dagligen bekräftas genom all uppmärksamhet Gender Contact Point får både nationellt och internationellt.

Tack så mycket för din tid med oss Paula! Vi uppskattar verkligen allt som du har lärt oss och gjort under alla dessa år. Vi kommer att saknad ditt stora engagemang, din djupa kunskap och långa erfarenhet och hoppas kunna fortsätta att hålla kontakten och kanske få hjälp i framtiden inom dina kompetensområden. Vi önskar dig all lycka till i din nästa fas av livet!