Projekt: Effektivitet genom RDI-integration

CDT är experter på innovationsprocess ledning av storskaliga pilotprojekt med fokus på Forskning-design-innovation (RDI). I dessa projekt förenas forskning, näringsliv och samhälle i tvärvetenskapliga team.