Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Genovate

Publicerad: 22 oktober 2013

Genovate är ett EU-projekt, finansierat av RP7 Vetenskap i samhället, med syfte att utveckla och implementera strategier för genusmedveten ledning i organisationer.

Övergripande målet är att skapa lika möjligheter för kvinnor och män genom att befrämja en mer genusmedveten ledning inom forskning, innovation och beslutande organ, med särskilt fokus på universiteten.

Syfte

• Att implementera innovativa, lokalt lämpliga, strukturella, kulturella och hållbara strategier för förändring vid universitet och forskningsorganisationer för att bättre stödja jämställdhet, mångfald och lika möjligheter inom forskning och innovation för kvinnor och män

• Att främja de sätt på vilka jämställdhet och mångfald gynnar kvalitet inom forskning och innovation samt hållbar tillväxt

• Att främja meningsfullt kunskapsutbyte mellan europeiska universitet med mycket olika erfarenheter när det gäller att genomföra åtgärder för genusmedveten ledning inom forskning och innovation och att involvera viktiga intressenter för att stödja och främja genusmedveten forskningsledning

• Att utveckla och sprida hållbara strategier för att avskaffa ojämlikheter mellan könen och bidra till en förbättring av arbetsvillkoren för forskare, både män och kvinnor.

Projektperiod: 2013-2016

Projektkoordinator LTU: Paula Wennberg

Vetenskaplig ledare LTU: Ylva Fältholm, Professor

Forskargrupper LTU: Industriell produktionsmiljö, Genus och teknik

Projektparter: University of Bradford, UK (koordinator); University College Cork, Ireland; Luleå University of Technology, Sweden; Ankara University, Turkey; Univesity of Naples Federico II, Italy; Trnava University, Slovak Republic; Complutense University of Madrid, Spain (utvärdering)

Projektledare

Projektledare

Paula Wennberg

Wennberg, Paula - Projektledare

Organisation: Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-491285