Hoppa till innehållet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Mäta Jämt - eQuality

Publicerad: 22 oktober 2013

Syftet med Mäta Jämt-projektet är att vidareutveckla och implementera verktyg och metoder för att mäta effekter av ett integrerat jämställdhets- och mångfaldsarbete i IT-miljö.

Projektet har fokus på hur jämställdhet och mångfald kan bidra till IT-områdets utveckling. Att det är få kvinnor inom IT-branschen är ett problem utifrån vetskapen om att mångfald ökar kreativiteten och således påverkar även den ekonomiska tillväxten. För att göra regionen i norra Finland och norra Sverige attraktivare och för att IT-branschen ska utvecklas behövs en jämnare könsfördelning och större mångfald.

Projektet som pågår 2010-2013 är ett samarbete mellan universiteten i Luleå och Uleåborg och mätmetoden vidareutvecklas tillsammans med lokala IT-företag och Ritaharju-skolan som tillämpar ”Future School”-koncept i sin verksamhet med bland annat IT i undervisning och kontakter mellan lärare, elever och föräldrar.

Under projektets gång har jämställdhets- och mångfaldsperspektivet integrerats i piloternas verksamheter utifrån deras specifika behov. Jämställdhetsintegrering i piloterna har bidragit till konkreta saker, blanda annat en ny verksamhetsmodell för Ritaharju Community Center, GED Scanner-verktyg för LivingLabs-miljö (http://ged-scanning.com/GED/) . Projektet har bidragit till utveckling av ett jämställdhetsintegreringsverktyg för IT-projekt (www.gdtoolbox.eu) och en genusapp för projektledare. En kartläggning av kvinnor i IT-branschen i Finland och Sverige som gjordes under hösten har fått en del uppmärksamhet i pressen. Bara 20 procent av de anställda i den svenska IT-branschen är kvinnor och motsvarande siffra i Finland är 40 procent. Mätmetoden presenteras och sammanfattas i en handbok ”Innovation and gender – how to boost and measure change” http://issuu.com/cdt-ltu/docs/cdt_matajamt_webb/0.

Projektparter och piloter:

Luleå tekniska universitet, Sweden
Oulu university, Finland
Oulu city, Finland
Agio System & Kompetens i Skandinavien AB
Arctic Group AB

Projeksponsorer:
Interreg IV A Nord
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå, Sverige
Lapin Liitto, Rovaniemi, Finland