Hoppa till innehållet
Organicity
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

OrganiCity

Publicerad: 5 mars 2015

OrganiCity bjuder in till samskapande av framtidens städer.

OrganiCity är ett forskningsprojekt finansierat av H2020 med målet att utveckla och designa teknologier och tjänster för städer som är mer inkluderande för både enskilda och grupper av medborgare.

Frågan hur smarta städer kan växa organiskt från medborgarnas initiativ snarare än av visioner som stora företag eller städers ledning har.

 

OrganiCity är ett nytt EU project med 7,2 M€ i budget. Projektet sätter människan i centrum för utvecklingen av framtidens städer. Tre ledande smarta städer möts i projektet tillsammans med 15 partners med en variation av kunskap och erfarenheter.

Enligt FNs uppskattningar kommer sju av tio personer på jorden att leva i städer år 2050. ”Detta är en utveckling som tillsammans med en stor ökning digitala tjänster som sätter människa under stor press” säger Martin Brynskov, Professor i Informationsstudier på Aarhus universitet. Martin är huvudkoordinator av projektet och betonar budskapet att kärnan i projektet är att sätta människan in centrum för utvecklingen av framtidens städer.

OrganiCity bygger på ett nära samarbete mellan Aarhus, London och Santander – tre städer som alla har stor erfarenhet i så kallade ”smarta städer lösningar”. Dessa lösningar inkluderar metoder för att förbättra städers service till medborgarna samtidigt som resurskonsumtionen minskar.

“Smarta städer har vuxit fram som en term för städer som eftersträvar intelligent utveckling genom initiativ som optimerar staden genom att koppla samman det fysiska och digitala. OrganiCity kommer att använda denna ansats och bygga vidare på erfarenheter från Europa, samtidigt som man behåller sin starka fokusering på medborgarnas engagemang och samskapande.

Gränsöverskridande arbete

Traditionellt så har smarta städer initiativ ofta lovat lösningar inom specifika sektorer, såsom transport, hälsa eller klimat. Sanningen är att man inte kan lösa utmaningarna genom denna ansats. Det är viktigt att i det digitala ekosystemet, att vi arbetar tvärs över existerande silos.

Samskapade städer för medborgarna

Eftersom medborgarnas deltagande och samskapande ses som lika viktigt som de tekniska lösningarna för framtidens städer är en fjärdedel av den totala budgeten (1.8 M€) avsatt för medborgardrivna experiment. Så, scenen är satt för att skapa samarbete och deltagande, för gemensamma stadsexpreiment utvecklade med och byggda på initiativ av medborgare, grupper, organisationer, myndigheter och företag.

Fakta om OrganiCity

  • Total budget 7.2 M€
  • 15 partners I projektet som har en projektperiod på tre år.
  • De centrala städerna är Aarhus, London and Santander.
  • Två öppna calls kommer att genomföras där medborgardrivna experiment I OrgainCityplattformen bjuds in att genomföras under 2016 och 2017.
  • 1.8 M€ allokerat för ca 25-35 experiment.

Ansvarig forskare LTU: Birgitta Bergvall-Kåreborn, Professor Information Systems

Projektpartners: Aarhus University (Coordinator), Intel UK, Alexandra Institute, Future Cities Catapult, Imperial College London, TST Sistemas, Computer Technology Institute and Press “Diophantus”, University of Luebeck, Institute for Advanced Architecture of Cataloinia, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, University of Cantabria, Aarhus Municipality, Santander Municipality, University of Melbourne.

Läs mer om projektet här: http://organicity.eu

Projekttid: Januari 2015 – December 2017

Kontakt:
Marita Holst
E-mail: marita.holst@ltu.se
Tel: +46 (0) 70 646 54 14