Hoppa till innehållet
Rörla
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

RörLa - Rörliga Landsbygder

Publicerad: 3 november 2021

Projektet har som mål att behovsstyrd kollektivtrafik i pilotkommunerna inkluderar alla tillgängliga trafikslag för bästa service till boende på landsbygder.

Kollektivtrafiken har följts av svårigheter med stor onödig överkapacitet och stora svårigheter att möta efterfrågan på resor och transporter vid låg efterfrågan. Ur konsumentperspektiv uppfyller inte trafiken rimliga krav på res- och leveranstid, bekvämlighet och tillförlitlighet. Befolkningsunderlagets sammansättning uppvisar en kraftigt ökande andel äldre. Andelen färdtjänstberättigade är hög i ett flertal kommuner och tenderar att öka. Det finns en betydande potential i utökat resande med kollektiva transportmedel i en ökad turism och de stora industrisatsningarna i länet.

Sammantaget finns således ett behov av att effektivisera verksamheten genom samordning av samhällsbetalda resor med kommersiella resor. Detta görs med hjälp av Predictive Movement, en digital plattform som fungerar som samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av modern teknik som AI, block kedja, ruttoptimering och digital tvilling. 

Projektet har som mål att behovsstyrd kollektivtrafik i pilotkommunerna inkluderar alla tillgängliga trafikslag för bästa service till boende på landsbygder.

Detta mål ska uppnås genom arbete med bland annat affärsmodellsutveckling, policy & regulatoriska förändringar, piloter och anpassning av system. Projektet är ett samarbete av tre forskningsgrupper på Luleå tekniska universitet (Informationssystem, Entreprenörskap och Innovation, och Arkitektur) samt Länstrafiken Norrbotten.


FINANSIÄRER
Vinnova med stöd från programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI) samt region Norrbotten.

PROJEKTLEDARE
Luleå tekniska universitet

PARTER
Länstrafiken Norrbotten, Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

PROJEKTTID
November 2021 - oktober 2025

KONTAKT
Johanna Lindberg
Mail: johanna.lindberg@ltu.se
Tel: +46 (0) 920-491630