Hoppa till innehållet
LTU_innovationgender

How to boost and measure change

Publicerad: 7 maj 2013

Syftet med handboken är att ge vägledning för att främja ett jämställdhets-och mångfaldsperspektiv i IKT och utbildnings miljö.

Handboken ger svar på frågor som - hur man mäter effekter av jämställdhet och aktiviteterna av mångfald inom IKT (både akademi och industri)? Vad vi menar med förändring och hur man mäter det? Hur man kan främja en mer hållbar förändringsprocess? Handboken belyser inte bara behovet av förändring utan beskriver förändringen som skett i två pilotförsök.