Smarta städer i Sveriges radio

Christer Åhlund, professor i mobila system och distribuerade datorsystem, berättar för Sveriges radio Västerbotten om projektet SmartCity.

I inlsaget berättar Christer Åhlund om projektet SmartCity, eller Smarta Städer som det också kallas. Det handlar om forskning som syftar till att städernas resurser ska kunna utnyttjas mer effektivt. Det här görs bland annat genom sensorer som känner av till exempel brunnar, broar och vägar. Sensorerna gör att vi enklare kan mäta, styra och övervaka platser som normalt är svårövervakade.