Smarta städer och regioner genom medborgarengagemang

3 nov. 2016, 19:00 - 20:30
Luleå, Vetenskapens hus
Svenska
Publicerad: 17 augusti 2016

”Smarta städer” har vuxit fram som ett begrepp för städer som eftersträvar intelligent utveckling, genom initiativ som kopplar samman det fysiska och digitala. Marita Holst, projektledare vid Luleå tekniska universitet, berättar att i vissa projekt har man förstått att medborgarnas deltagande och samskapande är lika viktigt som de tekniska lösningarna för framtidens smartan städer. Här finns alltså alla möjligheter att skapa samarbete, deltagande och gemensamma experiment utvecklade med, och byggda på initiativ av, medborgare; grupper; organisationer; myndigheter och företag.

Marita Holst

Marita Holst, Projektledare

Telefon: 0920-492289
Organisation: LTU Innovation, Verksamhetsstöd