Hoppa till innehållet
Jan-Olov Johansson, Luleå tekniska universitet  Foto: Linda Alfredsson
Jan-Olov Johansson, projektedare vid Luleå tekniska universitet. Foto: Linda Alfredsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Stor satsning på forskning kring datacenter

Publicerad: 19 juni 2018

Övre Norrland ska bli världsledande inom området datacenter och storskalig datahantering. Det är målet med projektet Datacenter Innovation Region. – Med våra förutsättningar har vi en unik möjlighet att ta en ledande roll inom det här området, säger Jan-Olov Johansson, projektledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik vid Luleå tekniska universitet.

Datacenterbranschen är i snabb utveckling och det globala behovet av datakapacitet ökar. Mellan åren 2011–2018 har antalet datacenterföretag i Norrbotten och Västerbotten tredubblats och branschen fortsätter att växa. Små och medelstora företag anpassar och utvecklar redan specialiserade erbjudanden till regionens datacenter och deras kunder – kunder som kommer från många olika branscher – och ännu fler företag ligger i startgroparna.

– Kundbehovet och företagens förutsättningar gör att innovationsarbetet måste gå snabbare än någonsin tidigare. Inom Datacenter Innovation Region ska vi utforma och etablera ett effektivt och snabbt innovationsstödssystem som stärker företagens möjligheter att skapa erbjudanden för storskalig datahantering och datacenter, säger Jan-Olov Johansson.

Innovationssystem

Innovationssystemet, det vill säga aktiviteter som syftar till att stärka branschen och skapa förutsättningar för innovation, kommer inbegripa flera olika stöd, till exempel förmedling av spetskompetens, innovationsstöd och produkt- och tjänsteutveckling. Projektet kommer dessutom kunna erbjuda företagen att utföra tester i forskningsinstitutet RICE SICS Norths testmiljö. Kortfattat ska innovationssystemet stötta små och medelstora företags arbete med att gå från idé till affärsnytta.

– Vi kommer utveckla en innovationsverktygslåda som innehåller metoder, processer, hjälpmedel och kunskap och expertis som kan kombineras och användas på olika sätt utifrån varje företags unika behov, förklarar Jan-Olov Johansson.

– I verktygslådan kommer det även att finnas verktyg för att arbeta med jämställdhet och mångfald eftersom vi är övertygade om att inkludering är viktigt för framgångsrika företag.

Utveckla rådande fördelar

Norra Sverige har redan goda infrastrukturella förutsättningar för datacenter. Här finns stora ytor och stabil tillgång till förnyelsebar och relativt billig energi, väl utbyggd bredbandsinfrastruktur och gynnsam geografi med stabil mark, rent vatten och sval ren luft. Men faktorer som tidigare varit en konkurrensfördel, till exempel vårt kalla klimat, har minskat i betydelse i takt med att teknikutvecklingen går framåt i form av värmetålig elektronik och nya kylmetoder. Inte minst därför måste konkurrenskraften öka och spetskompetensen utvecklas ytterligare.

– Vi har redan goda infrastrukturella förutsättningar i regionen. Nu behöver vi fortsätta utveckla vår kunskap och förmåga inom branschområdet, säger Jan-Olov Johansson.

– När projektet är över ska datacenterbranschen ha vuxit ytterligare i regionen och företagen ska vara mer flexibla och snabbare med att få fram innovationer. Vår region och våra kunskaper ska dessutom vara välkända även i ett internationellt perspektiv.

Kontakt

Jan-Olov Johansson

Jan-Olov Johansson, Projektledare

Telefon: 0920-491209
Organisation: Digitala tjänster och system, CDT, Institutionen för system- och rymdteknik