Facebook Luleå

Ta en rundtur i Luleås Facebook Datacenter

Publicerad: 3 februari 2015

Facebooks datacenter i Luleå är en av världens mest effektiva och hållbara.

All utrustning inne i datacenteret drivs av 100% förnyelsebar energi med lokalt genererade vattenkraft. Nästan all teknik i anläggningen, från servrar till kraftdistributionssystem, är baserad på Facebooks "Open Compute" Projektet.

Se videon här