Hoppa till innehållet
Karl Andersson, Luleå tekniska universitet
Karl Andersson, biträdande professor i distribuerade datorsystem och verksamhetsledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT, gläds över att Luleå tekniska universitet nu har en inomhustestbädd för 5G. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Testbädd inomhus ger nya 5G-möjligheter

Publicerad: 7 april 2020

Utökad kapacitet och ännu bättre prestanda blir resultatet när Luleå tekniska universitet bygger ut sin 5G-testbädd med ett inomhussystem. 5G-systemet är utvecklat av Telia och Ericsson och anläggningen öppnar för nya möjligheter för såväl forskare som företag.

Luleå tekniska universitet har redan en 5G-mast installerad på universitetsområdet. Med 5G erbjuds forskare och företag en testmiljö för att validera framtidens produkter och tjänster. I och med att universitetet nu också får ett inomhussystem för 5G utökas testbädden markant.

– 5G går delvis på andra frekvenser än tidigare generationers mobiltelefonnät. De högre frekvenserna har svårare att penetrera väggar och därför ökar behovet av att komplettera 5G-radiosystem utomhus med system inomhus, säger Karl Andersson, biträdande professor i distribuerade datorsystem och verksamhetsledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT.

Innovativ forskning

5G-täckning inomhus med utökad kapacitet och högre hastigheter, möjliggör alltså för helt nya experiment och tester, för helt integrerade användningsfall och scenarier för stora mängder data. Syftet med forskningsplattformen är att låta problem från industrin och forskningsresultat från akademin mötas och korsbefruktas.

– Forskare kan göra experiment med allt från drönare och robotar till jordbruksmaskiner och hälsorelaterade tekniska lösningar. På Luleå tekniska universitet involverar vi forskare från många olika discipliner. Förhoppningen är också att allt fler företag ska hitta hit och jobba med oss, säger Karl Andersson. 

Framgångsrikt samarbete

Det 5G-radiosystem som är installerat på Luleå tekniska universitetet är utvecklat av Ericsson med Telia som nätverksoperatör. Magnus Frodigh, forskningschef på Ericsson, poängterar betydelsen av samarbetet med industrin och akademin.

– 5G är och kommer bli en plattform för innovation, både för etablerade industrier, start-ups och samhället i stort. Det är glädjande att vi har fått möjligheten att tillsammans med Luleå tekniska universitet och Telia bygga Nordens första inomhussystem med Ericsson 5G Radio Dot System. Nu ser vi fram emot gemensam innovation för att hitta nya spännande tillämpningar för industrin tillsammans med Luleås duktiga forskarteam, säger Magnus Frodigh.

Magnus Leonhardt, innovationschef för Telia Sverige, delar den uppfattningen:

– Vi står i startgroparna för en bredare utbyggnad av 5G med en viktig spektrumauktion runt hörnet. Intresset för 5G är stort och flera olika branscher utforskar dess potential på allvar. Testbädden skapar förutsättningar för att möta det behovet, den kan fungera som en katalysator för nya innovativa lösningar som kan bidra till mer effektiva och hållbara verksamheter.

Samverkan som utgångspunkt

För Luleå tekniska universitets del är samarbetet med Ericsson och Telia en del av ett mångårigt förhållningssätt till forskningssamverkan.

– Det här samarbetet är ännu ett exempel på hur vi bedriver våra 5G-projekt vid Luleå tekniska universitet. Vi använder en välbeprövad samverkansmodell där forskning, utveckling och innovation utövas i en öppen miljö med starkt fokus på samarbete, avslutar Karl Andersson.

Kontakt

Karl Andersson

Karl Andersson, Professor, Dekan

Telefon: 0910-585364
Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, CDT, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik