SICS testlab

Unikt nationellt datacenter byggs för Big Data-forskning

Publicerad: 26 juni 2015

SICS Swedish ICT och Luleå tekniska universitet har beslutat påbörja första fasen av ett nationellt storskaligt datacenter för forskning och innovation inom Big data och molnområdet, nyckelkomponenter i digitaliseringen. Datacentret, som kallas SICS ICE, är på ca 300 KW med ett 20-tal racks och 300 servrar. Anläggningen börjar byggas i Luleå i början av hösten.

Nu startar SICS Swedish ICT, i partnerskap med Luleå tekniska universitet, första fasen av den nationella storskaliga datacenteranläggningen för test och experiment av moln och big data teknik som planerats en tid. Datacentret går under arbetsnamnet SICS ICE (Infrastructure and Cloud datacenter test Environment). Syftet är att stödja alla universitet och industriföretag i Sverige med en anläggning för forskning, test och demonstration av infrastrukturprodukter och molntjänster och alla aspekter av dataanalys. Luleå kommun, länsstyrelsen och landstinget i Norrbottens län är med och stödjer satsningen. Den första fasen innebär en tillfällig lösning i befintlig byggnad för att komma igång så snabbt som möjligt.

Forsknings- och experimentanläggning

För en hållbar framtid och tillväxt behövs högpresterande och energieffektiva teknologier. Ökad kompetens behövs i en växande industri och svensk forskning och innovation på internationell toppnivå behöver ökade förutsättningar för storskaliga experiment i en miljö som kan anpassas efter varierande behov.

– Datacentret kommer att ha en avgörande betydelse för Sveriges konkurrenskraft på digitaliseringsområdet, säger Christer Norström, CEO SICS Swedish ICT.

En världsunik experimentanläggning är en grundförutsättning för att etablera Sverige som ledande nation på lång sikt för digitaliseringen, drift av datacenter, nya produkter och innovationer, växande nationell industri och ökad kompetens.

Bakgrund

Den pågående digitaliseringen av våra industrier och samhälle, nyindustrialiseringen, bygger på ett antal fundamentala områden som datainsamling (IoT), datanätverk (5G), databehandling (Cloud), och kunskapsextrahering (Big Data). En gemensam komponent är datacenterinfrastrukturen.

Mot bakgrund av denna ökade digitaliseringen (IKT användning) ökar mängden data och behovet av databehandling dramatiskt. Det medför en etablering av en stor mängd nya datacenter globalt fram till 2020. Data hanteras i superstora datacenter med avancerad databehandling, mjuk- och hårdvara, stödda av sofistikerade energiförsörjningssystem.

De unika svenska förutsättningarna t.ex. bredbandskapacitet, positiv energibalans och vattenkraft i norr samt kallt klimat, kan användas för hållbar drift för dessa datacenter för globala behov. Sverige kan bygga en stor nationell industri för datacenterdrift d.v.s. en hemmamarknad. Baserat på denna hemmamarknad kan svenska bolag utveckla en stark exportaffär av infrastruktur och IKT produkter och tjänster för data-center, moln och Big data.

_________________

Kontakta gärna Tor Björn Minde, projektledare
SICS Swedish ICT
tor.bjorn.minde@sics.se, 070-624 29 59
 

Foto: Joakim Syk, Creative Commons