Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Vårt erbjudande

Ta del av ett brett partnernätverk

CDT arbetar med banbrytande innovation genom nära samarbeten. Vi har ett omfattande nätverk som täcker både privat och offentlig sektor, multinationella företag och små och medelstora företag samt akademiska och icke-vinstdrivande organisationer.
 

Bli en effektiv och aktiv deltagare i EU-projekt

CDT är verksam, inte bara i ett stort antal EU-projeket, utan även som en aktiv partner i bland annat Living Labs, partner till EIT ICT Labs och Fire (Future Internet inom forskning och experiment).
 

Tillgång till experimentmiljöer

CDT innehar ett antal öppna innovations- och experimentmiljöer som underlättar steget mellan forskning och praktisk tillämning, exempelvis Botnia Living Lab och IoT Innovation Lab.