Gender Contact Point Genovate Toolkit
Jan-Olov Johansson, projektledare för FUI Datacenter i Norrbotten, till vänster, Arne Gylling, Centrum för distansöverbryggande teknik, och Åsa Wikberg-Nilsson, biträdande professor i industriell design och en av redaktörerna bakom Genovate Toolkit, går igenom den svenska versionen av verktyget. Foto: Linda Alfredsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Verktyg för jämställdhetsintegrering – Genovate toolkit i webbformat och på svenska

Publicerad: 17 november 2017

Nu lanseras Genovate toolkit – en verktygslåda med processer, metoder och verktyg för jämställdhetsarbete inom forskning och innovation.

Genovate toolkit, som är utvecklat inom EU-projektet Genovate, handlar om hur det genus- och mångfaldsmedvetna innovationssystemet skapas. En sådan process börjar med kontextspecifika identifieringsverktyg, går vidare till att skapa en gemensam förståelse och avslutas med att skapa en åtgärdsplan för förändring. Olika metoder och verktyg kan användas under processen och vissa av dem anges i verktygslådan. Eftersom människor, organisationer och projekt har olika behov skulle en i förväg fastställd process inte få någon större effekt.

– Det första steget är därför att fastställa vilken strategi som är bäst i den aktuella situationen. Varje projekt är unikt och varje situation är speciell. Det innebär att du måste anpassa både processen och metoderna efter varje jämställdhets- och mångfaldsprocess som du tar dig an, säger Paula Wennberg, projektledare för Gender Contact Point, ett projekt inom vilket verktygslådan använts.

Företagens behov inspirerade

Syftet med projektet Gender Contact Point är att skapa en innovativ samverkansmiljö inom praktisk jämställdhetsintegrering och att i samverkan med lokala it-företag ta fram verktyg för det. Eftersom flera medverkande företag i Gender Contact Point har behov av verktygslådan har den nu gjorts mer lättillgänglig; dels genom en webbanpassad version och dels genom att ha översätts till svenska.

– Översättningen till svenska förväntas öka såväl användandandet som spridningen. Till exempel finns verktygslådan nu tillgänglig via FUI datacenter-projektet. Det projektets syfte är att stödja och främja tillväxt i små och medelstora företag som arbetar med utveckling av produkter och tjänster inom området gröna resurseffektiva datacenter och moln, säger Jan-Olov Johansson, projektledare för FUI Datacenter i Norrbotten. 

Verktygen har också implementerats i andra sammanhang, till exempel på Luleå tekniska universitet i diverse projektsammanhang med forskare, företag och i grundutbildning. Även regionalt, nationellt och på Europanivå har verktygslådan fått bred spridning. Förutom Paula Wennberg är också Ylva Fältholm och Åsa Wikberg Nilsson redaktörer för Genovate.

Kontakt

Paula Wennberg

Paula Wennberg, Projektledare

Telefon: 0920-491285
Organisation: Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik