vintercykla

Vintercykla ett nytt forskningsprojekt

Publicerad: 10 april 2015

Vad sägs om uppkopplade plogbilar, som vintertid rapporterar direkt i din mobil när cykelvägen till jobbet är plogad? Det är en idé som ska testas för att öka cyklandet i Luleå och därmed ge bättre folkhälsa och miljö.

– Om alla skulle börja cykla 20 procent mer i Sverige, skulle vi spara 2 miljarder per år, säger Arne Gylling, projektledare på Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT) vid Luleå tekniska universitet.

Tanken med forskningsprojektet är att cyklisterna i Luleå själva ska kunna lägga in information om farbarheten på cykelvägarna för att på så sätt tillsammans bygga upp en ständigt aktuell kunskapsbank. En särskild app liknande appen Waze som finns för bilister i storstäder i dag kan komma att utvecklas för cyklister. I Waze kan bilisterna få reda på hur framkomligheten i trafiken ser ut för bilister.  I cyklistappen gäller att cyklister ska få uppdaterad status på framkomligheten i cykeltrafiken, sommar som vinter.

– Appen kan fungera så att på vintern när en uppkopplad plogbil, plogat en sträcka klar så blir den sträckan grönmarkerad i appen. Om det sedan snöar på sträckan under dagen blir cykelvägen kanske gulmarkerad osv, innan plogbilen hunnit ut igen, säger Arne Gylling.

Forskningsprojektet som ska pågå ett halvår finansieras av statliga Vinnova. Det är ett samarbete mellan Stadsbyggnadsförvaltningen på Luleå kommun, Norrbottens trafikförbund och Luleå tekniska universitet. Folksam är också en samarbetspartner i projektet. Syftet är att förbättra folkhälsan och miljön.

I projektet kommer det även att placeras ut ett par sensorer som mäter antalet cyklister i trafiken, för att se om projektet ger någon ökning av cyklandet eller ej.

I projektet ska även olika idéer bollas för att främja cyklandet och därmed folkhälsan och miljön.

– En idé skulle kunna vara att den som är ”cyklist” men som någon gång måste ta bilen in till staden, skulle kunna erbjudas någon slags reducering av parkeringsavgift inne i centrum. Men om det blir verklighet, vet jag inte, säger Arne Gylling.

Arne Gylling

Arne Gylling,

Organisation: CDT, Institutionen för system- och rymdteknik