Hoppa till innehållet
DCevent
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Virtuellt möte utvecklar datacenter branschen

Publicerad: 30 mars 2021

Det årliga mötet om Branschutveckling och innovation inom svensk datacenterindustri genomfördes i år som en digital halvdag.

Under mötet diskuterades hur datacenterbranschen utvecklas globalt och nationellt, vad etableringar av elintensiv industri innebär för Sverige och hur idéer och innovationer för datacenterbranschen kan utvecklas för att stärka konkurrenskraften. Mötet avslutades med ett digitalt mingel där det gick att söka upp och videochatta med alla deltagare, besöka digitala bord med olika teman och diskutera med talare och panellister.

Konsolidering i en alltmer mogen bransch
Talare under dagen var bland annat Tomas Sokolnicki från Business Sweden som pratade om det svenska datacenterlandskapet och Anders Granberg, VD på Luleå Näringsliv, som gav en framtidsspaning kring utvecklingen i en alltmer mogen bransch. Ett panelsamtal om den pågående konsolideringen i svensk datacenterindustri var också en av många punkter på agendan och vad som driver den och varför den sker nu.

Fortsatt fördelaktigt för elintensiv industri i norr
Ett föredrag som många ansåg var mycket intressant hölls av Mats Brännström, VD för MGB Energy Consulting. Han pratade om energitillgången i Sverige och tillgången på förnyelsebar el. Mats förklarade vad som händer med energitillgången när elintensiv industri som datacenter  etablerar sig och expanderar i Sverige. Mats visade att vi nationellt har haft ett elöverskott sett under helåret. Huvuddelen av elexporten har gått till Finland och det kommande 5-10 åren kommer vi att ha ett fortsatt energiöverskott. Samtidigt  sker nu en kraftigt utbyggnad av vindkraften både på land och till havs. Men vi kommer även att ha en succesivt ökad elanvändning, med en stor ökning till år 2045. Mats summerade med att säga att det fortsatt är fördelaktigt för elintensiv industri i norra Sverige.

Betydelsefullt att samla branschföreträdare
Annika Svensson, moderator under dagen och projektledare för Datacenter Innovation Region, menar: - Det har visat sig vara mycket uppskattat och viktigt att samla branschföreträdare på detta sätt. Vanligtvis träffas vi i samband med Västerbotten på Grand (Hôtel) men denna tredje upplaga av eventet fick göras virtuellt och det lockade minst lika många deltagare. Vi har fått mycket positiv respons och vi tittar nu på att inte bara fortsätta att arrangera detta årliga möte utan även att utöka frekvensen på sammankomsterna.


Mötet arrangerades av CDT projektet Datacenter Innovation Region tillsammans med Data Center by Sweden och Business Sweden. Mer information finns på: www.datacenterinnovationregion.se