Centrum för Högpresterande Stål

Centrum för Högpresterande Stål (CHS) vid Luleå tekniska universitet har sin utgångspunkt i en unik styrkeposition. Industriell utveckling i samverkan med akademisk forskning har satt Sverige och Luleå-regionen på världskartan inom området högpresterande stål. Centrats syfte är att ytterligare förstärka regionens position och skapa förutsättningar i form av nätverk och resurser för att främja forskningssamarbete, industriell utveckling och ekonomisk tillväxt inom området högpresterande stål.

Syftet med CHS är att:

  • Vidareutveckla kompetens inom området högpresterande stål och dess industriella tillämpningar genom forskning, utveckling, utbildning samt förmedling av information och kunskap mellan parter och intressenter.
     
  • Samverka med och stärka företag i regionen och nationellt samt samverka med dess nationella och internationella kunder inom CHS område.
     
  • Medverka till ökad tillväxt, regionalt och nationellt, genom att medverka till utvecklingen av ett innovationssystem för högpresterande stål.
     
  • Verka för att CHS skall vara ett nationellt och internationellt erkänt kompetenscentrum inom området högpresterande stål och dess industriella tillämpningar.

Sidansvarig och kontakt: Hans Åhlin

Publicerad: 14 mars 2007

Uppdaterad: 12 september 2014

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017