Hoppa till innehållet
CHS_logo_eng

Centrum för Högpresterande Stål

Centrum för Högpresterande Stål (CHS) vid Luleå tekniska universitet har sin utgångspunkt i en unik styrkeposition. Industriell utveckling i samverkan med akademisk forskning har satt Sverige och Luleå-regionen på världskartan inom området högpresterande stål.

CHS Vision 

CHS skapar förutsättningar för hållbar utveckling och användning av framtidens högpresterande stål genom forskning och utbildning kopplat till vår tvärvetenskapliga kompetensprofil.

Syftet med CHS är att:

  • Vidareutveckla kompetens inom området högpresterande stål och dess industriella tillämpningar genom forskning och utveckling, utbildning samt förmedling av information och kunskap mellan parter och intressenter.
  • Samverka med och stärka företag nationellt samt samverka med deras kunder inom CHS område.
  • Bidra till ökad tillväxt genom att medverka till utvecklingen av ett innovationssystem för högpresterande stål.
  • Verka för att CHS skall vara ett nationellt och internationellt erkänt kompetenscentrum inom området högpresterande stål och dess industriella tillämpningar

 

Prosteel_Image
PROSTEEL

Att möjliggöra prediktering av en komponents egenskaper redan i ett tidigt skede av tillverkningsprocessen, baserat på den kemiska sammansättningen, är en nyckelteknologi för digitalisering av framtidens processkedjor. I materialutvecklingsprocesser är det av yttersta vikt att kontrollera hela processkedjan från råmaterial till färdig produkt för att säkerställa kvalitet, robusthet och egenskaper hos slutprodukten. Framtidens simuleringsmodeller måste kunna koppla den kemiska sammansättningen, via mikrostruktur och tillverkningssteg, till de slutliga egenskaperna. Detta ger stora fördelar vid utveckling av konkurrenskraftiga högpresterande material för den globala marknaden.

CHS2-2022_banner
CHS ² – 2022

8:e internationella konferensen inom "HOT SHEET METAL FORMING OF HIGH-PRFORMANCE STEEL" För första gången kommer CHS²-konferensen att hållas i Barcelona, Spanien, 30 maj - 2 juni 2022, i World Trade Center Barcelona. CHS² - 2022 organiseras av Eurecat, Technology Centre of Catalonia och Luleå tekniska universitet, i samarbete med Association for Iron & Steel Technology (AIST). CHS² 2022 ersätter den tidigare annonserade CHS² 2021 konferensen

PROCHAIN
PROCHAIN

Projektet PROCHAIN behandlar prediktering av produktegenskaper med hjälp av simuleringsverktyg, baserat på hela processkedjan vid tillverkning. Utmattning är en komplex men mycket viktig egenskap med hög betydelse för alla delar i en processkedja. Ur ett slutanvändarperspektiv begränsar det produktens livslängd och hållbarhet. För att förbättra och på längre sikt kunna förutsäga utmattningsbeteende måste alla tidigare steg i tillverknings av en slutprodukt behandlas eftersom produktegenskaperna påverkas signifikant av både materialkomposition och bearbetning. Mot bakgrund av detta är det övergripande målet för projektet PROCHAIN att utveckla de nödvändiga verktygen för förutsägelse av utmattningsegenskaper genom digital styrning av processkedjor, integrering av materialsammansättning, tillverkningsprocess och design av slutprodukt.

CHS_logo_eng
Nyhetsartikel om CHS i Ny Teknik

Den 26 mars 2020 publicerade tidningen Ny Teknik en artikel om Centrum för Högpresterande Stål och det nya projektet PROCHAIN.

das
Increasing phase transformation rate in advanced high strength steel applications

This work has focused on study of the Quenching and Partitioning (Q&P) process by assessing involved mechanisms, microstructure and mechanical properties, aiming at an acceleration of phase transformation rate to shorten the process time in addition to improving properties in service to the industry.

Lättare lastbilar med varmformat stål

Elektrifieringen av tunga transporter är en av drivkrafterna bakom ett nytt EU-projekt som koordineras av Luleå tekniska universitet i samarbete med bland annat Scania. Målet är att skapa lättare lastbilskonstruktioner med hjälp av varmformat stål, vilket leder till effektivare transporter eftersom lastbilarna kan ta mer last.

solid_m.jpg
Hållfasthetslära

Hållfasthetslära är ett klassiskt ingenjörsämne, som historiskt sett spelat en mycket stor roll för utvecklingen av industri och infrastruktur. Det är idag ett modernt vetenskapsområde, som i samspel med andra närliggande områden utgör förutsättningen för funktion och hållfasthet hos dagens och framtida avancerade konstruktionsmaterial och mekaniska komponenter.

Materials design thin
Materialteknik

Vårt ämne ägnar sig åt både grundforskning och tillämpad forskning inom ett flertal områden inom Materialteknik. Vi har valt att fokusera oss på framför allt tre huvudområden, materialdesign, hållbar materialutveckling och pulverteknologi. Vi utför också uppdragsforskning inom akademin och på uppdrag av företag. Genom mätningar med våra avancerade utrustningar och analys av resultaten kan vi hjälpa er med era forskningsfrågor.

Maskinelement högtemp CHS
Maskinelement

Världsledande forskning inom tribologi – smörjning, friktion och nötning. Vid forskningsämnet maskinelement, Luleå tekniska universitet, finns världsledande forskarkompetens inom området tribologi - det vill säga smörjning, nötning och friktion.