Hoppa till innehållet
CHS_logo_eng

Centrum för Högpresterande Stål

Centrum för Högpresterande Stål (CHS) vid Luleå tekniska universitet har sin utgångspunkt i en unik styrkeposition. Industriell utveckling i samverkan med akademisk forskning har satt Sverige och Luleå-regionen på världskartan inom området högpresterande stål. Centrats syfte är att ytterligare förstärka regionens position och skapa förutsättningar i form av nätverk och resurser för att främja forskningssamarbete, industriell utveckling och ekonomisk tillväxt inom området högpresterande stål.

Syftet med CHS är att:
 

  • Vidareutveckla kompetens inom området högpresterande stål och dess industriella tillämpningar genom forskning, utveckling, utbildning samt förmedling av information och kunskap mellan parter och intressenter.
     
  • Samverka med och stärka företag i regionen och nationellt samt samverka med dess nationella och internationella kunder inom CHS område.
     
  • Medverka till ökad tillväxt, regionalt och nationellt, genom att medverka till utvecklingen av ett innovationssystem för högpresterande stål.
     
  • Verka för att CHS skall vara ett nationellt och internationellt erkänt kompetenscentrum inom området högpresterande stål och dess industriella tillämpningar.